Czy warto przed ślubem spisać intercyzę? Jakie wiążę się z tym prawa i obowiązki?

Czy warto przed ślubem spisać intercyzę? Jakie wiążę się z tym prawa i obowiązki?

Intercyza, czyli inaczej umowa majątkowa małżeńska, to jeden z dokumentów, który między przyszłymi małżonkami potrafi budzić wiele emocji. Sprawdź, czy warto ją spisywać i poznaj wszystkie “za” i “przeciw”!

Zbliżający się ślub konkordatowy czy ślub cywilny rzadko kiedy sprawia, że para młoda skłania się ku rozważaniu o poważnych kwestiach finansowych. Nawet jeśli jej myśli skierowane są ku przyszłości, zazwyczaj dotyczą założenia rodziny, wspólnego dekorowania domu, wspólnego zamieszkania i oczywiście sprowadzenia na świat potomstwa. Jednak w niektórych przypadkach kwestie majątkowe wysuwają się na pierwszy plan. Dzieje się tak, gdy jedna ze stron chce podpisać intercyzę jeszcze przed ślubem. Słowo to dla wielu osób brzmi dość groźnie. A co właściwie oznacza w praktyce? Czy intercyzę można również podpisać po ślubie w trakcie trwania małżeństwa? Sprawdź!

Co to jest intercyza?

Od momentu ślubu wszystko to, co należy do żony, staje się również własnością męża i odwrotnie, chyba że zaliczane jest do majątków osobistych, czyli na przykład zostało zakupione przez jedną ze stron jeszcze przed uroczystością. Jednak zasady ustawowej wspólności majątkowej można zmienić poprzez podpisanie intercyzy, czyli aktu notarialnego, który ustala sposób podziału majątku między małżonkami. Intercyza może ograniczać wspólność majątkową (wybrane dobra przestają być własnością jednej ze stron) oraz może rozszerzać wspólność majątkową (wybrane dobra należące do majątku osobistego stają się własnością wspólną).

Skąd zatem zła opinia o intercyzach? Ten akt notarialny zazwyczaj kojarzony jest z całkowitą rozdzielnością majątkową, która wiąże się z tym, że po ślubie nic, co jest męża, nie należy do żony i odwrotnie. Małżonkowie mają oddzielne konta i dysponują jedynie swoimi dobrami. Jednak podpisanie tego typu dokumentu niejednokrotnie chroni rodzinę przed bankructwem i nieodpowiedzialnymi decyzjami jednej ze stron. 

Istnieje jeszcze jeden rodzaj intercyzy, a mianowicie intercyza z wyrównaniem dorobków. Pod uwagę biorą ją zazwyczaj małżeństwa, w których jedna ze stron nie pracuje, ponieważ na przykład zajmuje się domem. W takim wypadku po ewentualnym rozwodzie dobra materialne małżonków muszą zostać wyrównane. 

Aby doszło do podpisania intercyzy, obie strony muszą osobiście stawić się u notariusza oraz dobrowolnie wyrazić zgodę na stworzenie dokumentu. Przed ślubem do podpisania umowy majątkowej małżeńskiej potrzebne są jedynie dowody osobiste, po ślubie należy również okazać akt małżeństwa.

Intercyza podpisywana przez pana młodego
Pexels

Zobacz także: Urlop okolicznościowy – ile dni przysługuje ci ze względu na własny ślub lub ze względu na ślub dziecka?

Intercyza – po ślubie czy przed ślubem?

Intercyzę można podpisać zarówno przed ślubem jak i po ślubie. Warunki, jakie zostały w niej zawarte, można również zmieniać w trakcie trwania małżeństwa. Warto jednak nadmienić, że dobra nabyte przez małżonków przed ślubem nie włączają się we wspólnotę małżeńską, a należą do majątku osobistego jednego z partnerów. W intercyzie zatem nie ma mowy o tych dobrach, chyba że zdecydujemy się na rozszerzenie wspólności majątkowej.

Koszt intercyzy

Ile kosztuje podpisanie intercyzy? Jeśli zrobimy to przed ślubem, koszt wyniesie nas około 400 złotych, choć do sumy tej należy doliczyć 23% podatku VAT i wypisy od umowy, które za sztukę kosztują kilkanaście złotych.

Podpisanie intercyzy po ślubie może być znacznie bardziej kosztowne, ponieważ kwota taksy notarialnej zależna jest wartości majątku wspólnego. Z tego też względu opłaty wahają się od 100 złotych do nawet 10 000 złotych. Podobnie jak przy podpisaniu intercyzy przed ślubem, do kwoty tej należy doliczyć podatek 23% i koszty wypisów.

Intercyza podpisywana przez pannę młodą
Pexels

Intercyza a dziedziczenie, rozdzielność majątkowa i długi

Co jeśli w trakcie małżeństwa otrzymaliśmy jakiś spadek? Czy należy on także do naszego współmałżonka? Otóż, jeśli spadkodawca nie postanowił inaczej, odziedziczone dobra wchodzą w skład majątku osobistego, wyłączając urządzenia użytku codziennego, takie jak: pralka czy telewizor. 

W przypadku długów małżonka, majątek drugiej strony jest chroniony, jednak i od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Jeśli wierzyciel nie został poinformowany o podpisanej intercyzie, dobra małżeństwa traktowane są jako wspólne i to na małżonku spoczywa obowiązek udowodnienia, że w dniu zaciągnięcia zobowiązania intercyza była w prawie.

4.6/5 - (28)

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore