Niezwykłe cytaty o miłości, które ukazują jej piękno i siłę!

Niezwykłe cytaty o miłości, które ukazują jej piękno i siłę!

Każdy marzy o miłości, choć na różnych etapach wygląda ona nieco inaczej. Na początku chcemy, aby kochali nas rodzice. To właśnie ta miłość kształtuje nas na przyszłe lata i daje siłę walczyć z przeciwnościami losu. Z czasem jednak czujemy, że brakuje nam innego uczucia, kolejnej osoby, która swoją miłością zmieni nasz świat.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że zakochanie to tak naprawdę reakcja chemiczna organizmu zachodząca w mózgu. Czysta nauka, zero magii. Coś jednak jest w tej miłości, skoro najtęższe głowy tego świata nie potrafiły przejść obok niej obojętnie. Dzisiaj prezentujemy wam najpiękniejsze cytaty o miłości, tej szczęśliwej i również tej niespełnionej i nieszczęśliwej.

Cytaty o miłości szczęśliwej

Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca.

Aleksander Świętochowski

***

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny.

Oscar Wilde

***

Miłość daje, ale niczego nie żąda.

Lew Tołstoj

***

Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.

Stefan Żeromski

***

Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.

François Mauriac

***

Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.

Konstanty Ildefons Gałczyński

***

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry

***

Nieśmiałość jest wielkim grzechem przeciw miłości.

Anatol France

***

Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.

Sauvajon

***

Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.

Michał Anioł

***

W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.

Iason Evangelu

***

Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana.

Erich Osterfield

***

Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.

Lew Tołstoj

***

Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można.

Henryk Sienkiewicz

***

Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.

Johann Heinrich Pestalozzi

***

„Któż to po­wie­dział, że nie ma na świecie praw­dzi­wej, wier­nej i wie­cznej miłości? A niechże wyrwą te­mu kłam­cy je­go plu­gawy język!”

Michaił Afanasjewicz Bułhakow

***

„Niedoj­rzała miłość mówi: kocham cię, po­nieważ cię pot­rze­buję. Doj­rzała mówi: pot­rze­buję cię, po­nieważ cię kocham.”

Erich Fromm

Unsplash

Zobacz także: Niezwykłe cytaty o małżeństwie, miłości i przyjaźni

Cytaty o miłości nieszczęśliwej

Miłość to trucizna. Jej smak jest słodki, ale zabije cię niezawodnie.

Cersei “Gra o tron”

***

Bez jed­nej choćby ra­ny to jeszcze nie miłość.

Jan Twardowski

***

Jeżeli miłość two­ja nie ma żad­nych szans, po­winieneś za­mil­knąć, bo nie na­leży mie­szać miłości z niewol­nic­twem ser­ca. Miłość, która pro­si, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczu­ciem lokajskim.

Antoine de Saint-Exupéry

***

Łatwiej zakochać się, nie kochając, niż odkochać, kiedy się kocha.

Francois de la Rochefoucauld

***

Kochająca osoba popełnia prawie zawsze ten błąd, że nie czuje, kiedy druga strona przestaje kochać.

Francois de la Rochefoucauld

***

Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza.

Stefan Kisielewski

***

Kochać, a potem utracić to, co kochaliśmy – to wpisane jest w nasza naturę. Jeśli nie potrafimy znieść utraty, pochłania nas zło.

Clive Staples Lewis

***

Ktoś kiedyś powiedział, że w chwili, kiedy zaczynasz zastanawiać się, czy kochasz kogoś, przestałeś go już kochać na zawsze.

Carlos Ruiz Zafón

***

W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna.

Fryderyk Nietzsche

***

Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity.

William Somerset Maugham

***

Piekło to ledwie niemożność miłości.

Cyprian Kamil Norwid

Unsplash

Zobacz także: Skąd wziął się pomysł na nietypowe nazwy rocznic ślubu?

Cytaty o miłości Jana Pawła II

Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie.

***

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

***

Miłość mi wszystko wyjaśniła,

Miłość wszystko rozwiązała –

dlatego uwielbiam tę Miłość,

gdziekolwiek by przebywała.

***

Cechą wyróżniającą chrześcijańską radość jest to, że może ona współistnieć z cierpieniem, całkowicie bowiem opiera się na miłości.

***

Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno choć nadal dwoje.

***

W miłości, która ma swoje źródło w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata.

***

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa…

***

Tyl­ko miłość może wyk­luczyć używa­nie jed­nej oso­by przez drugą.

***

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

***

Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

***

Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.

***

Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.

***

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore