Odmiana nazwisk na zaproszeniach ślubnych

Odmiana nazwisk na zaproszeniach ślubnych

Ustalenie listy gości i wybór odpowiedniego wzoru to dopiero początek pracy nad zaproszeniami ślubnymi. Prawdziwym wyzwaniem może okazać się ich poprawne wypełnienie! Aby bezbłędnie wypisać zaproszenia dla gości, warto odpowiednio się do tego przygotować.

Zaproszenia ślubne bez gafy

Przy wypisywaniu zaproszeń warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przyjęło się, że gdy informujecie o ślubie parę, jako pierwszą powinniście wymienić kobietę. Jeśli zapraszacie parę z dziećmi, podajcie w zaproszeniu ich imiona. Natomiast jeśli zapraszana osoba nosi podwójne nazwisko, wpiszcie obydwa, poprawnie odmienione. Z dalszej części artykułu dowiecie się, jak nie popełnić błędu. Gdy nie wiecie dokładnie, z kim pojawi się Wasz gość, zapytajcie go o imię i nazwisko osoby towarzyszącej. Warto wymienić je w zaproszeniu i umieścić na winietce zamiast określenia „osoba towarzysząca”.

odmiana nazwisk na zaproszeniach ślubnych

Czy wszystkie nazwiska się odmieniają? Jak nie popełnić błędu?

Większość nazwisk nie ma skomplikowanej odmiany, ale przy niektórych można się trochę natrudzić. Przygotowaliśmy dla Was wzory odmiany poszczególnych nazwisk. Jeśli macie problem z jakimś nazwiskiem, znajdźcie podobne na naszej liście i skorzystajcie ze ściągawki.

Jeśli jest tylko możliwe przyporządkowanie nazwiska do jakiegoś wzorca odmiany, należy to zrobić. Wybierając odpowiedni wzorzec odmiany, należy uwzględnić przynajmniej jedno z następujących kryteriów: płeć osoby, zakończenie nazwiska oraz jego narodowość.

Nazwiska kobiet

Nazwiska kobiet o zakończeniu na -a, – ska, -cka, -dzka oraz -ewa, -owa odmieniają się jak przymiotniki:

Brzozowska: zapraszamy Panią Brzozowską

Pozostałe nazwiska żeńskie zakończone na -a odmieniają się jak rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu:

Cebula: zapraszamy Panią Cebulę

Nazwiska panieńskie zakończone przyrostami -ówna, – anka odmieniają się jak rzeczowniki:

Kozakówna: zapraszamy Pannę Kozakównę

Wszystkie pozostałe nazwiska żeńskie są nieodmienne.
Dwuczłonowe nazwiska kobiet odmieniamy, jeśli choć jeden z członów jest zakończony na – ska, -cka, -owa, -ina:

Skłodowska-Curie: zapraszamy Panią Skłodowską-Curie

odmiana nazwisk na zaproszeniach ślubnych

Nazwiska mężczyzn

Nie odmienia się nazwisk męskich zakończonych w wymowie na „ła”:

Dubois: zapraszamy Pana Dubois

Nie odmienia się nazwisk męskich zakończonych w wymowie na samogłoskę:

Nehru: zapraszamy Pana Nehru

Nie odmienia się nazwisk męskich zakończonych w wymowie na akcentowaną samogłoskę, po których mogą występować niewymawialne –s, -x.

Wyjątek: spolszczona forma Rousseau- Russo: zapraszamy Pana Russa

Nazwiska mężczyzn zakończone na piśmie na samogłoskę -a odmienia się według wzorca identycznego jak dla wyrazów pospolitych i imion o takim zakończeniu. Wyjątkiem są nazwiska zakończone na „ła”:

Zola: zapraszamy Pana Zolę

Nazwiska kończące się w wymowie na samogłoski –i (pisane –i, -ie), -y, -e (e, é, eé, ai, eu), po których mogą występować niewymawiane –s lub –x, odmieniają się jak przymiotniki:

Verdi: zapraszamy Pana Verdiego

Słowiańskie nazwiska zakończone na –o odmieniamy jak nazwiska zakończone na –a lub rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu:

Matejko: zapraszamy Pana Matejkę

Niesłowiańskie nazwiska zakończone na –o (z wyjątkiem tych, które mają akcent na ostatniej sylabie) odmieniają się według wzorca męskiego:

Pirandello: zapraszamy Pana Pirandella

Tradycyjnie nieodmienne są: Brando, Castro, Eco, Franco, Ionesco.
Zagraniczne nazwiska mężczyzn, zakończone w wymowie lub pisowni na spółgłoskę, odmieniają się jak polskie imiona i nazwiska lub rzeczowniki pospolite żywotne zakończone na te spółgłoski.
Niektóre nazwiska o postaci rzeczowników pospolitych mogą mieć dwojakie formy odmiany:

Dąb: zapraszamy Pana Dąba/Dęba

Gołąb: zapraszamy Pana Gołąba/Gołębia

Kocioł: zapraszamy Pana Kocioła/Kotła

Kozioł: zapraszamy Pana Kozioła/Kozła

W rodzimych nazwiskach dwuczłonowych odmieniamy oba człony:

Boy Żeleński: zapraszamy Pana Boya-Żeleńskiego

Jeśli jednak pierwszy człon nazwiska złożonego jest dawnym herbem lub przydomkiem, pozostaje nieodmieniany:

Pobóg-Malinowski: zapraszamy Pana Pobóg-Malinowskiego

W obcych nazwiskach dwuczłonowych odmieniamy również oba człony:

Mendelssohn Bartholdy: zapraszamy Pana Mendelssohna-Bartholdy’ego

Elementy takie jak Saint, de, von, Ibn, Mac, Mc nie odmieniają się.

odmiana nazwisk na zaproszeniach ślubnych

Nazwiska w liczbie mnogiej

Nazwiska zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na spółgłoskę oraz na samogłoski –a, -e, -o odmieniają się jak rzeczowniki:

Pakuła: zapraszamy Państwa Pakułów

Nazwiska o formie przymiotnikowej otrzymują końcówkę i/y oraz odmieniają się jak przymiotniki:

Kowalski: zapraszamy Państwa Kowalskich

Z pozoru odmiana nazwisk na zaproszeniach ślubnych może wydawać się skomplikowana. Wystarczy jednak zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami lub skorzystać z wzoru odmiany.

fot. Pinterest

Autor: Adrianna Fliszewska

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123), przy ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, REGON 241080707, NIP 6342327026, kontakt: rodo@weselezklasa.pl
 2. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 3. Cofnięcia zgody dokonać można dokonać przez wysłanie maila na adres bok@weselezklasa.pl
 4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Serwisu, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody.
 6. Przysługują mi prawa do:
  • żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałam/łem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).