• MODA
  • URODA
  • ŚLUB I WESELE
  • STYL ŻYCIA
  • EKSPERT Z KLASĄ
  • SZUKAJ

Odstąpienie od umowy z zespołem muzycznym

Odstąpienie od umowy z zespołem muzycznym

Co zrobić z umowami i jak postąpić z podwykonawcami, gdy wcześniej ustalony termin ślubu już nie jest aktualny albo Para Młoda po prostu chce zrezygnować ze ślubu i wesela? W przypadku zespołu muzycznego nie pozostaje nic innego, jak podpisać aneks dotyczący odstąpienia od umowy zawartej wcześniej.

Utrata zaliczki

Niestety odstąpienie od umowy z zespołem muzycznym nierzadko wiąże się z utratą wpłaconej zaliczki uiszczonej w dniu zawarcia umowy lub zadośćuczynienia na rzecz zespołu muzycznego. Podpisanie aneksu jest równoznaczne ze zwolnieniem zespołu muzycznego z obowiązku zagrania na wskazanym weselu w określonym w umowie dniu.

Miejscowość………………………… dnia ………………………….

Oryginał/Kopia

Aneks do umowy- zlecenia

Dotyczący odstąpienia od umowy z dn …………. Pomiędzy Panią/nem ……………. a Zespołem Muzycznym ………………. reprezentowanym przez ………………….. Na wykonanie usługi dnia …………. 2010 roku – oprawa

muzyczna ………………. w składzie czteroosobowym.

Zleceniodawca stwierdza, iż rezygnuje z usług ww zespołu z powodu: ………………………………………………………………………………………………. ………………….. .

Jednocześnie stwierdza, iż nie posiada żadnych roszczeń w stosunku do zleceniobiorcy, a także zwalnia rezerwowany termin. Wypłaca zleceniobiorcy zadośćuczynienie w kwocie………….zł zgodnie z warunkami ww umowy.

Tym samym pomiędzy stronami wygasa stosunek cywilnoprawny.

Zleceniodawca…………………………… Zleceniobiorca…………………………..

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu