• MODA
 • URODA
 • ŚLUB I WESELE
 • STYL ŻYCIA
 • EKSPERT Z KLASĄ
 • SZUKAJ

Umowa z DJem i wodzirejem na wesele

Umowa z DJem i wodzirejem na wesele

Umowa z wykonawcą usługi to konieczność. Dzięki niej obie strony wiedzą gdzie, kiedy, za ile zostanie wykonane określone dzieło. Na co więc warto zwrócić uwagę podpisując umowę z didżejem lub Wodzirejem? Co powinna regulować taka umowa?

Umowa z didżejem lub wodzirejem powinna zawierać:

 1. Datę podpisania umowy.
 2. Osoby, między którymi jest zawierana transakcja: Zleceniodawca (Zamawiający) – jedna osoba np. Pan Młody albo Pani Młoda, Zleceniobiorca (Wykonawca) – Firma/DJ, z którym zawieramy umowę. Należy wymienić imię i nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, numer dowodu osobistego, dodatkowo: NIP, regon, numer telefonu.
 3. Zakres dzieła – to, co powierza Zleceniodawca Wykonawcy oraz miejsca wykonania zlecenia, datę i godziny trwania, charakter uroczystości, transport.
 4. Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy: kwota słownie i w postaci cyfr oraz termin płatności (np. po zakończeniu imprezy). Należy wskazać kwotę zadatku lub zaliczki (wtedy w kolejnym punkcie powinna widnieć formuła: wynagrodzenie pomniejszone o uzyskane zadatki). Dodatkowo określone wynagrodzenie powinno wyczerpywać wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy. Warto zaznaczyć również koszty związane z przedłużeniem prowadzenia imprezy, np. 100 PLN brutto /godzina. Można dodać również, że wykonawca nie ma prawa zmienić ceny.
 5. Zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy z należytą starannością, według określonego pisemnie bądź ustnie planu.
 6. Co zapewnia wykonawca? (np. profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie dyskotekowe, bogatą dyskografię, transport sprzętu oraz wnosi opłatę na rzecz ZAIKS-u, jeżeli lokal nie ponosi takiej odpowiedzialności.
 7. Uwagi dotyczące niewywiązania się z umowy? Np.wykonawca zapewnia zastępstwo bez zmiany ceny na należytym poziomie lub uiszcza karę w wysokości … zł.
 8. Inne punkty dotyczące Zleceniodawcy: Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszystkich szkód nie spowodowanych przez obsługę didżeja czy Wodzireja, tj. np. brak prądu nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu imprezy ponad określony czas; trakcie imprezy zostaje zapewniony posiłek obsłudze zleceniobiorcy, tak jak innym biesiadnikom.
 9. „Świadczenia po wykonaniu usługi”: ten punkt dotyczy np. promowania na stronie internetowej Wykonawcy usługi tego. Powinniśmy zaznaczyć, czy chcemy, by nagrania z naszego wesela były upubliczniane czy prezentowane przez Wykonawcę.

Zadatek a zaliczka

Między zadatkiem i zaliczką jest następująca różnica:

 • zadatek nie jest zwracany np. w przypadku odwołania uroczystości,
 • zaliczka – powinna być zwrócona.

Osobną możliwością uniknięcia tego typu nieporozumień jest umieszczenie formuły, np. zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług zleceniodawcy na 6 miesięcy przed datą określoną jako wykonanie dzieła. Ta forma przedpłaty zazwyczaj jest płatna w dniu podpisania umowy bądź przelewem w określonym terminie.

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu