Umowa z didżejem i wodzirejem. Wszystko, co musisz o niej wiedzieć 📜

Umowa z didżejem i wodzirejem. Wszystko, co musisz o niej wiedzieć 📜

Dj czy wodzirej na ślubie to jedna z podstawowych atrakcji. Dlatego właśnie tak ważnym jest, aby podpisać dobrze skonstruowaną umową. Abyście zarówno Wy, jak i wykonawca dokładni wiedzieli, na co się piszecie. Zatem, jak powinna wyglądać umowa z didżejem i co powinna zawierać?

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło? Jak stanowią przepisy kodeksu cywilnego? Co powinno stanowić przedmiot umowy? Co umowa z didżejem powinna zawierać? Te i inne pytania na pewno głębią się w Waszych głowach, kiedy zamierzacie związać się z DJ’em i wodzirejem umową. W tym artykule pokażemy Wam, na jakie elementy w umowie zwracać uwagę oraz, co powinien zawierać wzór umowy, aby Wasze wesele było bezpieczne.

💡 Zobacz także: Szukasz DJ’a na wesele? Sprawdź nasz katalog i wybierz najlepszego kandydata!

Co powinna zwierać umowa z Dj’em i wodzirejem?

Pamiętaj – nigdy nie bójcie się rozmawiać o treści umowy. 🗣 Zadbaj o to, aby umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy musi być płatne niezwłocznie w określonym terminie w umowie zazwyczaj zaraz po wykonaniu umowy. Weźcie również pod uwagę nasze podpowiedzi, co powinno znaleźć się w umowie.

umowa z didżejem - dj grający na weselu
Adobe Stock
 1. Datę podpisania umowy.
 2. Osoby, między którymi jest zawierana transakcja: Zleceniodawca (Zamawiający) – jedna osoba np. Pan Młody albo Pani Młoda, Zleceniobiorca (Wykonawca) – Firma/DJ, z którym zawieramy umowę. Należy wymienić imię i nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, numer dowodu osobistego, dodatkowo: NIP, regon, numer telefonu.
 3. Zakres dzieła – to, co powierza Zleceniodawca Wykonawcy oraz miejsca wykonania zlecenia, datę i godziny trwania, charakter uroczystości, transport. Innymi słowy, co jest przedmiotem umowy.
 4. Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w umowie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy: kwota słownie i w postaci cyfr oraz termin płatności (np. po zakończeniu imprezy). Należy wskazać kwotę zadatku lub zaliczki (wtedy w kolejnym punkcie powinna widnieć formuła: wynagrodzenie pomniejszone o uzyskane zadatki). Dodatkowo określone wynagrodzenie powinno wyczerpywać wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy. Warto zaznaczyć również koszty związane z przedłużeniem prowadzenia imprezy, np. 100 PLN brutto /godzina. Można dodać również, że wykonawca nie ma prawa zmienić ceny.
 5. Zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy z należytą starannością, według określonego pisemnie bądź ustnie planu.
 6. Co zapewnia wykonawca? (np. profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie dyskotekowe, bogatą dyskografię, transport sprzętu oraz wnosi opłatę na rzecz ZAIKS-u, jeżeli lokal nie ponosi takiej odpowiedzialności.
 7. Uwagi dotyczące niewywiązania się z umowy. Np. wykonawca zapewnia zastępstwo bez zmiany ceny na należytym poziomie lub uiszcza karę w wysokości … zł.
 8. Inne punkty dotyczące Zleceniodawcy: Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszystkich szkód niespowodowanych przez obsługę didżeja czy wodzireja, tj. np. brak prądu nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu imprezy ponad określony czas, w trakcie imprezy zostaje zapewniony posiłek obsłudze zleceniobiorcy, tak jak innym biesiadnikom.
 9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i instrumenty muzyczne wykonawcy. Musicie jednak wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym prawem możecie również zawrzeć klauzulę, że odpowiedzialność ponosi ta osoba, która dokonała zniszczenia mienia, a nie bezpośrednio para młoda.
 10. Świadczenia po wykonaniu usługi: ten punkt dotyczy np. promowania na stronie internetowej Wykonawcy usługi tego. Powinniśmy zaznaczyć, czy chcemy, by nagrania z naszego wesela były upubliczniane czy prezentowane przez Wykonawcę.
 11. Sprawdź, czy umowa zawiera następujący ustęp: Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 12. Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie oraz koszty noclegu, jeśli zajdzie takowa potrzeba oraz koszty dojazdu.
 13. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego w kwocie xxx zł (słownie złotych), z którego może on skorzystać do x dni przed dniem wesela wskazanym.
 14. Określcie, ile będzie wynosił czas oprawy muzycznej innymi słowy pracy wykonawcy.

Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem, a zaliczką?

Między zadatkiem i zaliczką jest następująca różnica:

 • zadatek nie jest zwracany np. w przypadku odwołania uroczystości,
 • zaliczka – powinna być zwrócona.

Osobną możliwością uniknięcia tego typu nieporozumień jest umieszczenie formuły, np. zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług zleceniodawcy na 6 miesięcy przed datą określoną jako wykonanie dzieła. Ta forma przedpłaty zazwyczaj jest płatna w dniu podpisania umowy bądź przelewem w określonym terminie.

Dlaczego podpisanie umowy jest ważne?

Często zdarza się tak, że kiedy para młoda złapie dobry kontakt z DJ’em czy wodzirejem nie czuje potrzeby, aby podpisywać umowę. Jest to jednak niezbędne, aby zapewnić sobie spokój ducha, a zleceniobiorcy godną pracę. 😉

umowa z didżejem - zabawa weselna
Adobe Stock

Umowa z didżejem jest obecnie wręcz siłą wyższą i zdecydowanie powinno się ją zawierać. Jest to zabezpieczenie dla obu stron. Nigdy nie wiecie, co się przydarzy, a różne sytuacje mogą się stać. Co w przypadku, kiedy DJ zachoruje i nie będzie się mógł pojawić? Odwołacie wesele albo muzykę będziecie puszczać z komórki? No właśnie. Posiadając zapis w umowie, że w takich sytuacjach ma się pojawić ktoś na zastępstwo automatycznie daje Wam poczucie bezpieczeństwa. Albo kto ponosi odpowiedzialność za uiszczenie opłaty dla ZAIK’su, bez której legalnie nie możecie odtwarzać żadnych utworów. Wszystkie te elementy mają ogromne znaczenie, aby Wasze wesele mogło się odbyć bez większych przeszkód, a co najważniejsze zgodnie z prawem.

Kto może pomóc Wam sporządzić umowę?

Jeśli obawiacie się, że samodzielnie nie zdołacie przygotować umowy, zawsze możecie zwrócić się o poradę do prawnika. Bardzo często również wzory gotowych umów możecie znaleźć w Internecie. 😊 Jednak w takim przypadku sprawdźcie, z jakiego roku jest umowa z didżejem, czy zawiera wszystkie potrzebne paragrafy i czy jest w niej wszystko, czego potrzebujecie.

Podsumowanie tego artykułu

4.8/5 - (20)

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore