Dodaj zlecenie weselne

Poszukujesz usługi lub produktu na swoje wesele? Wypełnij formularz, napisz, czego szukasz. Bezpłatnie otrzymasz propozycje od wielu firm, dzięki czemu wybierzesz najlepszą ofertę.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

W związku z zebraniem dzisiaj za pomocą tego formularza Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy dotyczącej korzystania z usług oferowanych przez Serwis Wesele z klasą, w szczególności korzystania z usługi „Planer Ślubny”, Firma Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123 Katowice) ul. B. Czerwińskiego 6/316, REGON 241080707, NIP 6342327026 - zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO)

przekazuje następujące informacje:

Administratorem zebranych danych osobowych jest Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123), przy ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, REGON 241080707, NIP 6342327026. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pani Krystyna Wal, kontakt: iod@weselezklasa.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem przez Pana/Panią z usług oferowanych przez Serwis Wesele z klasą , w szczególności korzystania z usługi „Planer Ślubny”.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administrator danych osobowych informuje ponadto iż:

 1. Umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie, co skutkować będzie ustaniem przesłanki do przetwarzania danych osobowych. Rozwiązanie umowy nie ma żadnych negatywnych skutków oraz jest bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 2. Rozwiązania umowy można dokonać samodzielnie poprzez:
  1. przez wysłanie stosownego oświadczenia mailem z adresu, z którego zostało założone konto na adres bok@weselezklasa.pl lub
  2. wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie na adres: Master4U Maciej Stypka, 40-123 Katowice, ul. Czerwińskiego 6 lok. 316.
 3. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Serwisu, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres posiadania konta w „Planerze Ślubnym” umożliwiającego korzystanie z Serwisu.
 5. Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na profilowanie, Pana/Pani dane osobowe będą podlegać profilowaniu z wykorzystaniem oprogramowania Google Analitycs, HotJar oraz Facebook Pixels.
 6. Przysługują Panu/Pani prawa do:
  • żądania od Administratora danych dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
  • żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
 7. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).