Separacja czy rozwód? – jaka jest różnica?

Separacja czy rozwód? – jaka jest różnica?

1098

Zarówno separacja, jak i rozwód, oznaczają w pewnym sensie zakończenie wspólnego życia małżeńskiego. Jednak pomiędzy tymi pojęciami występują zasadnicze różnice. Warto je poznać przed podjęciem decyzji o zakończeniu małżeństwa.

Separacja czy rozwód? - jaka jest różnica?Czym się różni separacja od rozwodu?

Wyrok sądu orzekający rozwód oznacza rozwiązanie małżeństwa. Separacja natomiast będzie tzw. „rozwodem ograniczonym”, może więc skutkować w przyszłości „wznowieniem” małżeństwa, o czym nie mam mowy w przypadku rozwodu. Orzeczenie rozwodu oznacza, że małżeństwo zostało zakończone. Czym więc różni się separacja od rozwodu?:

 • Po orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie ponownie mogą zawrzeć związki małżeńskie, natomiast po separacji jest to niemożliwe.
 • Separacja może zostać zniesiona, a więc małżeństwo może istnieć ponownie.
 • Po rozwodzie można wrócić do nazwiska panieńskiego. Separacja nie daje już takiej możliwości.
 • Okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów jest ograniczony do pięciu lat, natomiast przy separacji nie ma takiego ograniczenia.
 • Po separacji małżonkowie zawsze są zobowiązani do wzajemnej pomocy, natomiast po rozwodzie nie ma takiego obowiązku.
 • Separację jest łatwiej uzyskać w sądzie, gdyż nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały. Należy wskazać jednak, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego , zarówno w sferze uczuciowej, a więc bliskości miedzy małżonkami, fizycznej i ekonomicznej.
 • Wniosek o separację może złożyć małżonek, który jest winny rozkładowi pożycia, co w przypadku rozwodu jest niemożliwe.
 • Po orzeczeniu separacji, jak i rozwodu powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Każdy z małżonków zarabia tylko na swój majątek osobisty.
 • Majątek wspólny małżonków z okresu sprzed separacji może ulec podziałowi (w drodze umownej lub sądownie).
 • Po rozwodzie, jak również po orzeczeniu separacji, byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie, chyba że wyraźnie wskazuje na to testament.

Rozwód kościelny a cywilny

Według prawa cywilnego uzyskanie separacji czy rozwodu jest uznawane za koniec małżeństwa. Natomiast według prawa kanonicznego małżeństwo nadal istnieje. Rozwód czy separacja nie mają żadnego wpływu na małżeństwo kościelne.

Kościół w swej argumentacji przeciw rozwodom opiera się na uzasadnieniach biblijnych: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.

KOMENTARZE: 1

Dodaj komentarz

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123), przy ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, REGON 241080707, NIP 6342327026, kontakt: rodo@weselezklasa.pl
 2. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 3. Cofnięcia zgody dokonać można dokonać przez wysłanie maila na adres bok@weselezklasa.pl
 4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Serwisu, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody.
 6. Przysługują mi prawa do:
  • żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałam/łem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).