Ślub cywilny. Jakie są koszty, przebieg. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Ślub cywilny staje się znakomitą alternatywą dla osób, które chcą prawnie zawrzeć związek małżeński, ale nie są zwolennikami hucznego celebrowania, jak w przypadku ślubu kościelnego. Jakie koszty związane są ze ślubem cywilnym, co musisz przygotować przed taką uroczystością i czy warto inwestować w ślub cywilny w plenerze? 🤔

Ślub cywilny. Jakie są koszty, przebieg. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć!
Adobe Stock

Przeczytaj i oceń!

4.6/5 - (29)
Aplikacja dla par młodych Wesele z klasą

Kiedy na swojej drodze spotkamy idealnego partnera lub partnerkę, w pewnym momencie nasze myśli zaczynają krążyć wokół tematu ślubu i wspólnej przyszłości. 😍 Jak zorganizować ten dzień? Wybrać ślub cywilny, ślub konkordatowy czy może ślub kościelny?

🔥 Teraz na topie

Jeśli wasz wybór padł właśnie na ślub cywilny, zobaczcie, o czym zdecydowanie nie możecie zapomnieć. Ile kosztuje zorganizowanie takiej uroczystości, kupienie sukienki na ślub cywilny i jakie dokumenty będą niezbędne do dopełnienia formalności. Przeczytajcie nasz artykuł i poznajcie wszelkie potrzebne szczegóły.

Ślub cywilny – co musisz o nim wiedzieć?

Coraz więcej osób decyduje się na zawarcie ślubu cywilnego ponieważ jest to prawna forma zawarcia związku małżeńskiego niewymagająca jednak tak dużej celebracji, jak podczas ślubu kościelnego. ⛪️ Od chwili podpisania wszystkich dokumentów w urzędzie stanu cywilnego zostaje on uznany przez wszystkie organy administracyjne i prawne. Nie jest to oczywiście bezpłatna forma ślubu. Musicie liczyć się z kosztami przeprowadzenia ceremonii i jej oprawy, jednak są one zdecydowanie niższe niż wymagałby tego od Was ślub kościelny. 💸

Ślub cywilny. Kobieta podpisująca akt małżeństwa.
Adobe Stock

Od roku 1993 każda para młoda musi związać się formalnie przed urzędnikiem państwowym, aby związek małżeński przez nich zawarty był ważny w świetle prawa. 📜 Od 28 lipca 1993 można zawrzeć ślub konkordatowy, który jest udzielany przez osobę duchowną. Są jednak pary, które nie mogą lub nie chcą wziąć ślubu kościelnego. Są to często osoby niewierzące, rozwodnicy lub rozwódki czy kobiety w zaawansowanej ciąży. Między innymi dla takich właśnie osób istnieje możliwość zawarcia małżeństwa przed osobą świecką, którą jest urzędnik stanu cywilnego lub jego pełnomocnik.

Ślub cywilny mogą zawrzeć osoby pełnoletnie będące stanu wolnego. W wyjątkowych przypadkach sąd może wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła 16 lat. Istnieje jednak pewna ilość okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ślubu natomiast nie mogą wziąć osoby spokrewnione w linii prostej lub spowinowacone, a także osoba adoptowana z adoptującą.

Osoby o stwierdzonym niedorozwoju umysłowym lub problemach psychicznych mogą zawrzeć związek małżeński otrzymując zezwolenie sądu.

Jak zorganizować ślub cywilny?

Jeśli zdecydujecie się na zawarcie związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego musicie spełnić kilka niezbędnych formalności.

Ślub cywilny. Pan młody podpisujący dokumenty podczas ślubu cywilnego.
Adobe Stock

Po pierwsze musicie ustalić termin. ⏳ W urzędzie stanu cywilnego (USC) narzeczeni powinni pojawić się najpóźniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym ślubem (ustawowy okres oczekiwania). Jednak jeśli macie swoją wymarzoną datę zawarcia związku małżeńskiego, powinniście wcześniej zarezerwować termin (najlepiej 6 miesięcy wcześniej). Szczęśliwie nie obowiązuje już rejonizacja, więc jeśli w Waszym urzędzie nie ma dogodnego terminu warto szukać w innych miejscach. Jeśli natomiast planujecie ślub cywilny w plenerze lub w innym miejscu poza urzędem, koniecznie udajcie się do urzędu właściwego ze względu administracyjnego. 🌎 Podczas tej wizyty koniecznie poinformujcie urzędnika o dacie i miejscu ślubu. To bardzo ważne, gdyż to urzędnik ostatecznie decyduje, czy wyraża zgodę na dane miejsce. Od tego zależy, czy Wasz ślub w plenerze się odbędzie.

Następnie kierownik USC powinien otrzymać od Was zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, które sporządzane jest na miejscu. Na tej podstawie urząd wydaje zaświadczenie.

Kolejnym krokiem jest złożenie odpowiednich dokumentów, takich jak dowody osobiste lub paszporty, dokument aktu urodzenia lub odpis aktu urodzenia, wniosek o udzielenie ślubu poza urzędem (jeśli jest taka potrzeba). 📜 Nie powinniście również zapomnieć o dokonaniu opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa, która wynosi 84 złote (może być również potrzebny odpis aktu małżeństwa) oraz o podejściu decyzji o nazwisku żony oraz przyszłych dzieci.

Po dopełnieniu wszystkich formalności przychodzi pora na organizację uroczystości. Ślub w urzędzie nie należy do najdłuższych ceremonii (15-20 minut), ale pamiętajcie, że to Wy jesteście najważniejsi w dniu ślubu i macie możliwość sięgania po oryginalne pomysły. 😊

Co jest potrzebne do ślubu cywilnego?

Najważniejszym jest, aby do urzędu stanu cywilnego przedłożyć odpowiednie dokumenty. Podczas pierwszego spotkania urzędnik poprosi Was o:

 • dokumenty tożsamości,
 • akty urodzenia,
 • wniosek o udzielnie ślubu poza urzędem.

Jeśli zaistnieje taka konieczność okazać należy również:

 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (w przypadku braku pełnoletności),
 • zezwolenie sądu na pełnomocnictwo oraz oświadczenie pełnomocnika (jeśli związek małżeński jest zawierany przy pomocy pełnomocnika jednego z narzeczonych).

Poza tym w urzędzie musicie zdobyć:

 • oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (małżonkowie podpisują je na miejscu. Dokument ten obowiązuje do 6 miesięcy i wchodzi w życie od miesiąca i jednego dnia od podpisania),
 • dowód opłaty skarbowej dokonanej w kasie urzędu lub przelewem na konto (opłata skarbowa jest zdecydowanie wyższa w przypadku ślubu cywilnego poza urzędem i wynosi około 1000 złotych natomiast w budynku urzędu kosztuje 10 razy mniej).

Dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego

Wiesz już, czego potrzebujesz do zorganizowania ślubu cywilnego. Teraz pora na sporządzenie listy najpotrzebniejszych dokumentów.

Panna lub kawaler

 • dowód osobisty,
 • skrócony odpis aktu urodzenia.

Wdowa lub wdowiec

 • dokument tożsamości typu dowód osobisty,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • skrócony odpis aktu zgonu byłego małżonka.

Rozwódka lub rozwodnik

 • dowód osobisty,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dla osoby będącej wcześniej w związku małżeńskim koniecznie skrócony odpis aktu małżeństwa (z konieczną adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu).

Kobieta nieletnia pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia

 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo.

Co jest potrzebne do ślubu cywilnego z obcokrajowcem? 🌎 W przypadku ślubu z obywatelem innego kraju niż Polska, będą wymagane dodatkowe dokumenty właściwe dla kraju pochodzenia:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument stwierdzający zdolność prawną do zawarcia małżeństwa wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na ślub. Jednak są kraje, które nie wydają tego rodzaju poświadczeń (np. USA). W takim wypadku obywatel USA jest zmuszony do zwrócenia się do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na ślub bez zaświadczenia. Na taką zgodę czeka się około 2-3 miesięcy. Następnie dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego,
 • paszport.
Ślub cywilny. Pan młody czyta dokumenty podczas ślubu cywilnego.
Adobe Stock

Dopełniając formalności związanych ze ślubem cywilnym, nie zapomnijmy o tym, że wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Dodatkowo, jeśli ukochana lub ukochany nie porozumiewają się w języku polskim, podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego konieczna będzie obecność tłumacza. 👨

Warto również wiedzieć o tym, że w niektórych urzędach nie ma już obowiązku przynoszenia ze sobą drukowanych dokumentów. Wszystko za sprawą centralnej bazy danych. Niestety nie wszystkie urzędy poszły z duchem cyfryzacji, dlatego jeśli chcesz wszystko sprawnie załatwić, upewnij się wcześniej, w jakiej formie masz dostarczyć dokumenty. 🧑‍💻

Wraz z tymi dokumentami możecie oficjalnie wziąć ślub w urzędzie stanu cywilnego.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Ślub cywilny wiąże się z wydatkami, bez których nie będziemy mogli zorganizować ceremonii. Mowa oczywiście o stałych opłatach urzędowych dotyczących sporządzenia aktu małżeństwa czy wydania dokumentu mówiącego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Ile kosztuje ślub cywilny w urzędzie i wszystkie potrzebne dokumenty? Oto zestawienie najpotrzebniejszych akt i zaświadczeń, w praktyce wpływających na cenę ślubu cywilnego:

Ślub cywilny. Akt małżeństwa.
Adobe Stock
 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,
 • opłata za sporządzenie dokumentu mówiącego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (dotyczy osób, które owdowiały lub rozwiodły się) – 22 zł,
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela Polski poza granicami kraju – 38 zł,
 • przyspieszenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny – 39 zł,
 • opłata za oprawę muzyczną – od 50 do 200 złotych w zależności od Urzędu Stanu Cywilnego i miasta.

Jak widać, koszt ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego 💰 nie jest wygórowany, szczególnie, kiedy porównamy go z kosztami związanymi ze ślubem konkordatowym. Jeśli jednak chcemy zorganizować ślub w plenerze, musimy liczyć się z dodatkowymi opłatami. Cena ślubu cywilnego w plenerze jest uzależniona od cennika wybranego urzędu, ale bardzo często młode pary, które decydują się na skorzystanie z tej opcji muszą być przygotowane na wydatek rzędu 1000 złotych. Urzędnik musi dojechać na wybrane przez narzeczonych miejsce, zadbać o odpowiednie przygotowanie itp. Reasumując, opłata za ślub cywilny to kwestia indywidualna, chociaż wiele kosztów to koszty stałe, dlatego relatywnie łatwo oszacować niezbędne wydatki.

Ile się czeka na ślub cywilny?

Wspominaliśmy już o tym, że w urzędzie stanu cywilnego musicie podpisać bardzo ważny dokument, jakim jest zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego innymi słowy istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Data ważności takiego dokumentu wynosi sześć miesięcy. 📜 Uzyskanie takiego dokumentu pozwoli Wam na ustalenie terminu ceremonii. Ślub może się odbyć nie wcześniej niż miesiąc od podpisania zapewnienia. Innymi słowy do urzędu powinniście się udać nie wcześniej niż miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą wydarzenia. Datę ślubu można zarezerwować maksymalnie z półrocznym wyprzedzeniem. ⏳ Istnieją jednak szczególne przypadki, w których czas oczekiwania na ślub może zostać skrócony. Za takie „ważne pobudki” można uznać na przykład ciążę, chorobę lub nagły wyjazd. W takim przypadku należy złożyć wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Ślub cywilny. Para młoda składająca podpis pod aktem małżeństwa.
Adobe Stock

Ślub cywilny – przysięga

Podobnie jak w przypadku ślubu kościelnego, również podczas ślubu cywilnego należy powtórzyć przysięgę, dzięki której dwoje zakochanych zostaje związanych węzłem małżeńskim. Przysięga ta nazywana jest oświadczeniem woli. Jako pierwszy słowa powtarza pan młody, później to samo robi panna młoda. Jak brzmi przysięga małżeńska składana w trakcie ślubu cywilnego?

Ślub cywilny. Para młoda podczas plenerowej sesji zdjęciowej nad jeziorem.
Adobe Stock
Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię panny młodej/pana młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Po wypowiedzeniu słów oświadczenia woli, młodzi zakładają sobie obrączki i wraz ze świadkami podpisują akt zawarcia małżeństwa. Następnie urzędnik zapyta o wybór nazwisk. Istnieje możliwość pozostania przy swoich nazwiskach, wybór nazwiska żony/męża lub dodanie nazwiska żony/męża do drugiego członu. Finalnie małżonkowie otrzymują od urzędnika zapieczętowany akt małżeństwa i wraz z dokumentem stają się oficjalnie mężem i żoną.

Pamiętajcie, że cywilna przysięga małżeńska wcale nie wyklucza możliwości dodania kilku słów od siebie 🙂! To zresztą coraz bardziej popularny w Polsce trend, który przywędrował z Zachodu. Nic dziwnego – prywatna przysięga jest bardzo wzruszającym momentem ślubu. Jeżeli chcecie, żeby Wasza przysięga małżeńska w USC była bardziej osobista i intymna, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją wygłosić samodzielnie. Bardzo wiele urzędów dopuszcza dzisiaj takie rozwiązanie, warunkiem koniecznym jest jednak wcześniejsza rozmowa z urzędnikiem, poinformowanie go o Waszych zamiarach oraz uzyskanie zgody urzędu. Własna przysięga małżeńska w USC może być jednak wypowiedziana dopiero, kiedy każde z Was powtórzy oficjalną przysięgę ślubu cywilnego. Proste, prawda? 😊

Jak napisać osobistą przysięgę na ślub cywilny?

Przede wszystkim – zdecydowanie nie zostawiajcie tego zadania na ostatnią chwilę! Przed ślubem będziecie mieli bardzo dużo innych obowiązków, dlatego słowa przysięgi małżeńskiej wygłaszanej w USC lepiej przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem, co da Wam czas na ich przemyślenie. Postarajcie się opowiedzieć o Waszej miłości w kilku prostych słowach 💞. Przywołajcie w pamięci najważniejsze momenty Waszego związku, kiedy poczuliście, że Wasza druga połówka to rzeczywiście ta jedyna/ten jedyny. Zadbajcie o to, żeby przysięga małżeńska wypowiadana w Urzędzie Stanu Cywilnego nie była zbyt długa – czasami mniej znaczy więcej. To istotne, również z uwagi na zaproszonych gości. 

Tekst przysięgi małżeńskiej najlepiej spisać na kartce 📝, nawet jeśli jesteście pewni, że będziecie w stanie powtórzyć jej słowa z pamięci. Czasami ślubny stres jest naprawdę obezwładniający, co trudno przewidzieć, dlatego mała karteczka w dłoni to świetny bufor bezpieczeństwa. Nie będziecie musieli z niej korzystać, jeśli okażę się, że panujecie nad emocjami. Zwróćcie również uwagę na to, że tekst przysięgi małżeńskiej składanej w USC powinien odpowiadać powadze sytuacji. Jeżeli zastanawiacie się, czy Wasza przysięga została dobrze napisana, poproście o opinię bliską osobę, z której zdaniem się liczycie. Czasami chłodne spojrzenie z zewnątrz jest bardzo pomocne.

💡 Wskazówka: Marzysz o bardziej spersonalizowanej formie ceremonii ślubnej i własnych przysięgach? Sprawdź kategorię ślub symboliczny w naszym katalogu. Znajdziesz tam prawdziwych profesjonalistów, którzy przeprowadzą ceremonię na Twoich zasadach!

Życzenia na ślub cywilny

Jeśli wiesz, że będziesz gościem na ślubie cywilnym i zastanawiasz się, w jakiej formie złożyć życzenia, zasada jest prosta: najważniejsze, aby płynęły prosto z serca. ❤️ Skup się na emocjach. Możesz na przykład nawiązać do ważnego dla pary młodej momentu albo w życzeniach ślubnych wspomnieć o zaręczynach czy pierwszej randce. Jeśli znasz długo parę młodą, z całą pewnością nie będziesz mieć problemu, aby wybrać to jedno wyjątkowe dla nich wydarzenie.

Ślub cywilny. Goście składający życzenia parze młodej.
Adobe Stock

Możesz też postawić na życzenia, które rozśmieszą. 😊 Nie mamy na myśli grubiańskich żartów, ale przywołanie sytuacji, które mogą wywołać uśmiech na twarzy młodych. Być może łączą Was zabawne wydarzenia z przeszłości, które do dziś chętnie wspominacie. Przywołaj je!

Postaw na szczerość. 🙂 Układając życzenia ślubne możesz wpleść w nie cenną radę albo przywołać ważną dla siebie maksymę. Jeśli sam/sama jesteś po ślubie, warto pomyśleć o wskazówce czy poradzie z własnego doświadczenia. Mów po prostu szczerze i z serca, a to z całą pewnością sprawi, że Twoje życzenia będą wyjątkowe.

Jaka sukienka na ślub cywilny?

Jeśli nie wiecie, jak ubrać się na ślub cywilny, powinniście się przede wszystkim zastanowić, w czym czujecie się dobrze. Ogromną zaletą ślubu cywilnego jest to, że nie musicie zakładać ściśle określonego stroju, jak w przypadku ślubu kościelnego. 👰 🤵 Wasze stroje muszą być jednak zgodne z pewnymi standardami, to znaczy, że nie mogą urągać godności urzędu. Mowa tutaj np. o strojach zbyt wiele obnażających, brudnych, przeźroczystych. W takim przypadku urzędnik może stwierdzić, że złamano zasady szacunku społecznego i odmówić udzielenia ślubu.

Ślub cywilny. Para młoda wchodząca do sali urzędu stanu cywilnego.
Adobe Stock

Sukienka na ślub cywilny dla panny młodej

Często panny młode idące do ślubu cywilnego decydują się na kreacje krótsze niż typowa suknia ślubna. Stawiają również na inne kolory niż biel. Urzędnik stanu cywilnego nie narzuca pannie młodej, jak powinna wyglądać jej kreacja. 👗 Panna młoda można zarówno zdecydować się na skromniejszą, jak i bardziej wystawną kreację. Może również wybierać w kolorach. Suknia różowa, czerwona czy w innych kolorach? Nie ma najmniejszego problemu! Ślub cywilny pozwala na odrzucenie standardów.

W dobrze kreacji panny młodej jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. Decydując się na suknię inną niż typowa ślubna, nie musisz również inwestować w drogie dodatki typu: welon, rękawiczki czy białe buty. 👠 Możesz postawić na elegancką sukienkę, która wisi w Twojej szafie od dłuższego czasu lub w kreację, która jest po prostu Twoją ulubioną. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to o zachowaniu powagi uroczystości cywilnej i szacunku do miejsca, w którym odbędzie się ceremonia.

Sukienka na ślub cywilny dla gościa

Postaw na wygodę i elegancję. Panie, które zdecydują się na sukienkę, powinny pamiętać, aby swoją kreacją nie przyćmić panny młodej. Wybierz szyk i prostotę. Wystrzegaj się wystawnych sukni wieczorowych. Raczej staraj się unikać bieli (oficjalnie kolor zarezerwowany dla panny młodej), dużej ilości złota, srebra, cekinów i innych tak zwanych mocnych dodatków. 💅 Jeśli zastanawiasz się nad sukienką maxi, warto postawić na sukienkę koktajlową w jasnych barwach i zrobioną ze zwiewnych materiałów. Panowie natomiast powinni unikać smokingów, za to postawić na spodnie wizytowe i marynarkę, jeśli np. źle czują się w garniturach. 👔

Ślub cywilny w plenerze

Obecnie coraz więcej par decyduje się na „ucieczkę” poza mury urzędu i stawia na ślub cywilny w w plenerze. Czy organizacja ceremonii poza USC jest możliwa i z czym dokładnie się wiąże? 🤔

Ślub cywilny. Panna młoda podpisująca dokumenty podczas ślubu cywilnego w plenerze.
Adobe Stock

Według prawa ślub cywilny może odbyć się poza murami urzędu stanu cywilnego, ale konieczne jest podanie uzasadnionej przyczyny. Należy wystosować specjalnie podanie o zmianę miejsca zaślubin z podaniem konkretnego powodu. 📜 Obecne prawo o aktach stanu cywilnego zapewnia większą mobilność urzędników. Jedynym problem mogą stanowić urzędnicy, których czasem ciężko jest przekonać do wyjścia poza mury urzędu. Najważniejszym jest pamiętać o tym, aby wybrane przez Was miejsce nie naruszało powagi urzędu i aby znalazło się w nim odpowiednie miejsce na godło państwa.

Ślub plenerowy będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli spodziewacie się dużej ilości gości. Ciasna sala USC może bowiem spowodować pewne ograniczenia.

Ile kosztuje ślub cywilny w plenerze?

Przyjęło się, że ślub cywilny w plenerze kosztuje przyszłą parę młodą około 1000 złotych. Co zatem składa się na ten koszt?

 • zakup stroju i akcesoriów dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 • usługi fryzjerskie,
 • konserwacja odzieży,
 • zakup insygniów,
 • nabycie patery na obrączki,
 • konserwacja insygniów i patery,
 • koszty dojazdu urzędnika na miejsce,
 • wynagrodzenie dla zastępcy kierownika.

Wspomniane wyżej koszty pokrywają jedynie opłaty uiszczane w USC. 💸 Sama organizacja ślubu plenerowego wiąże się z innymi, dodatkowymi kosztami, jak: miejsce na godło, dekoracje, dywan, łuk weselny, stół dla urzędnika, światła. Należy pamiętać również o dodatkowych kosztach, jakie generuje za sobą wesele w plenerze.

Ciekawe miejsca na ślub cywilny

W Polsce moda na nietypowe śluby coraz bardziej się rozwija. Młodzi stawiają na oryginalne i nietuzinkowe pomysły. Zastanawiasz się, gdzie wziąć ślub cywilny? Przede wszystkim pamiętajcie jednak o tym, że wybierając miejsce na Wasz ślub cywilny, musicie wziąć pod uwagę mobilność urzędnika. Mówiąc w skrócie: czy urzędnik będzie w stanie dojechać na wybrane przez Was miejsce. 🌎

Ślub cywilny. Stylowa para młoda idąca po plaży.
Adobe Stock

Coraz więcej osób decyduje się na ślub poza granicami kraju. Ich wybór pada na rajskie plaże czy egzotyczne miasta. 🐬 Co ciekawe, wiele biur podróży ułatwia zorganizowanie ślubu w różnych zakątkach świata. Już stosunkowo niewielka suma pozwoli Wam na zorganizowanie zaślubin połączonych z podróżą poślubną do wyjątkowego miejsca np. na wyspy tropikalne, czy do antycznego miasta. Jakie jednak formalności trzeba spełnić, aby móc zorganizować ślub cywilny za granicą?

Przede wszystkim powinniście zgłosić się do Waszego USC w celu wydania dokumentu zaświadczającego o zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (dokument wydawany jest w terminie do siedmiu dni). 📜 Możecie go uzyskać również w konsulacie, gdzie powinniście również przedłożyć odpowiednie dokumenty, taki jak:  odpis aktu urodzenia, dowód osobisty (do wglądu), dowód ustania małżeństwa w przypadku powtórnego związku (akt zgonu małżonka, orzeczenie rozwodu), pisemną prośbę o wydanie zaświadczenia. Po uzyskaniu takowego zaświadczenia, należy zgłosić się do Wydziału Konsularnego w celu uwierzytelnienia tłumaczenia dokumentu. Ślubu za granicą może udzielić konsul polski lub miejscowy urzędnik stanu cywilnego.

Ślub cywilny – świadkowie

Podczas Waszej pierwszej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego jesteście zobowiązani do podania nazwisk świadków, a jeśli ich nie znacie, możecie zgłosić je w urzędzie minimalnie tydzień przed planowaną datą ślubu. Świadkowie nie muszą pojawić się z Wami w USC wcześniej niż w dniu ślubu, jednak pamiętajcie, aby przypomnieć im o zabraniu dowodów tożsamości, gdyż będą je musieli okazać urzędnikowi. Świadków powinno być dwóch. Obojętnie jakiej płci i stanu cywilnego. 👩‍🦰👨‍🦰 Jeśli świadkowie nie są polskojęzyczni, konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego.

Ślub cywilny. Para młoda i świadkowie podczas sesji na mieście.
Adobe Stock

Podczas ceremonii para młoda składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Kiedy obie strony wygłoszą zgodne oświadczenie, do zadań kierownika USC należy ogłoszenie, że małżeństwo zostało zawarte. Pod sporządzonym aktem małżeństwa swój podpis składa para młoda, świadkowie i kierownik USC.

Ile trwa ślub cywilny?

Jedną z zalet ślubu cywilnego jest czas trwania ceremonii. Taka uroczystość jest znacznie krótsza niż zaślubiny w kościele i trwa około 15 do 20 minut. ⏰ W USC należy pojawić wraz ze świadkami nie wcześniej niż 30 minut przed samym wydarzeniem.

Ślub cywilny. Panna młoda wpisująca się do księgi podczas ślubu cywilnego.
Adobe Stock

Ślub cywilny jest więc idealnym rozwiązaniem, jeśli zależy Wam na krótkiej i zwięzłej ceremonii. Nie oznacza to jednak, że musi być pozbawiony uroczystej formy. O podniosłości wydarzenia możecie zdecydować wybierając odpowiednie dekoracje czy dbając o odpowiednią oprawę muzyczną ślubu. Pamiętajcie, że to tylko od Was zależy czy będzie to krótka, formalna ceremonia, czy piękna, podniosła uroczystość.

Co daje ślub cywilny?

W dniu zawarcia ślubu cywilnego prawnie stajecie się małżeństwem. Do roku 1998 ślub cywilny był obowiązkowy, jeśli para chciała później zawrzeć ślub kościelny. Od 1999 roku natomiast możliwie jest wzięcie ślubu konkordatowego, który jest połączeniem ślubu cywilnego z kościelnym. ⛪️ Podstawową różnicą między ślubem kościelnym a cywilnym jest to, że podczas ceremonii cywilnej nie składamy przysięgi jako takiej tylko oświadczenie. Po potwierdzeniu słów małżonków przez urzędnika USC i złożeniu stosownych podpisów przez parę młodą i świadków następuje zawarcie związku małżeńskiego.

Ślub cywilny. Państwo młodzi podpisujący dokumenty.
Adobe Stock

Niewątpliwą zaletą ślubu cywilnego jest to, że można go zawrzeć bardzo szybko – do 31 dni. ⏰ Bardzo często urzędnik zgadza się również na zmianę słów oświadczenia (przysięgi). Jedną z kluczowych kwestii jest również fakt, że dla rozwodników z brakiem unieważnienia poprzedniego małżeństwa ślub kościelny jest po prostu poza zasięgiem, co tyczy się również osób niewierzących lub niepraktykujących. Ślub cywilny daje również elastyczność względem wyboru nazwiska. Możecie przyjąć nazwisko współmałżonka, zostać przy swoim lub dodać nazwisko żony/męża jako drugi człon.

Ile osób może być na ślubie cywilnym?

Aby ślub cywilny został zawarty, co do zasady musi być obecnych 5 osób: przyszli małżonkowie, dwoje świadków i urzędnik USC. Jeśli chodzi o pozostałą ilość gości, musicie wziąć pod uwagę pojemność sali. Dobrze jest po prostu zapytać wcześniej urzędnika, czy miejsca narzuca określony limit osób. Dobrze jednak, by ilość uczestników ceremonii nie przekraczała 20 osób. 🙂

Ślub cywilny. Para młoda wraz z przyjaciółmi podczas sesji zdjęciowej.
Adobe Stock

Ślub cywilny jest uroczystością znacznie skromniejszą niż ślub kościelny, więc przyjęło się, że na wydarzenie zaprasza się najbliższe osoby. Po ślubie możecie oczywiście urządzić wesele, gdzie zaprosicie taką ilość gości, jaką tylko chcecie.

Kto udziela ślubu cywilnego

Ślub cywilny udzielany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 👨 Podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, posiada on odznakę zatwierdzoną przez ministra.

Ślub cywilny. Pan młody wkłada obrączkę na palec pannie młodej.
Adobe Stock

Jeśli planujecie ślub w plenerze lub w innym miejscu poza USC, to urzędnik decyduje również o tym czy ceremonia się odbędzie. Czasami ciężko jest namówić urzędników na opuszczenie murów instytucji, ale, jak już wspominaliśmy, obecne prawo o aktach stanu cywilnego zapewnia większą mobilność urzędników. Najważniejsze, aby wybrane przez Was miejsce nie naruszało powagi sytuacji i abyście wyznaczyli w nim miejsce na godło. 😉

Kierownik USC może również odmówić udzielenia ślubu i przyjęcia oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego. W takich okolicznościach ma on obowiązek powiadomienia na piśmie osoby zainteresowanej o przyczynach odmowy.

Kiedy odebrać akt małżeństwa po ślubie cywilnym?

Ślub cywilny. Para młoda podpisująca akt małżeństwa.
Adobe Stock

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Związek małżeński zostaje zawarty, gdy kobieta i mężczyzną złożą, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Po zawarciu małżeństwa, para młoda otrzymuje odpis skrócony aktu małżeństwa. 😊

Oceń artykuł!

4.6/5 - (29)

Podsumowanie tego artykułu

Wiktoria Marcinkiewicz

Wiktoria Marcinkiewicz

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT w Krakowie. Niepoprawnie zakochana w teatrze i kinematografii. Miłośniczka dobrego contentu i marketingu. W wolnych chwilach zaczytuje się w książkach Joanny Bator i udaje się na długie spacery ze swoim wiernym psim przyjacielem.

Więcej artykułów autora Wiktoria Marcinkiewicz
Portal ślubny Wesele z klasą al. Wojciecha Korfantego 138 40-156 Katowice, śląskie

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet
Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore