• MODA
 • URODA
 • ŚLUB I WESELE
 • STYL ŻYCIA
 • EKSPERT Z KLASĄ
 • SZUKAJ

Czym są przeszkody małżeńskie? Sprawdźcie, dlaczego nie można wziąć ślubu!

Czym są przeszkody małżeńskie? Sprawdźcie, dlaczego nie można wziąć ślubu!

Zawarcie związku małżeńskiego, czy to w prawie cywilnym, czy kościelnym, to niezwykle ważne wydarzenie, nie tylko dla dwojga ludzi, ale także dla aparatu państwa i struktur kościelnych. Właśnie dlatego istnieją pewne przeszkody małżeńskie, które uniemożliwiają parze stanąć przed ślubnym kobiercem.

Ślub niesie ze sobą wiele wspaniałych wspomnień, jest również emocjonalnym wydarzeniem. Nie można jednak zapominać o tym, że od momentu powiedzenia “tak” bierzemy na siebie również pewne prawne zobowiązania, na przykład przekazujemy prawa do swojego majątku i dziedziczenia. Istnieje kilka przeszkód małżeńskich, które kategorycznie wykluczają zawarcie związku małżeńskiego. Jedną z nich jest bliskie pokrewieństwo. Jakie jeszcze zapisy wykluczają ślub kościelny czy ślub konkordatowy?

Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym

Osoby, które zdecydowały się na ślub kościelny lub ślub konkordatowy, muszą spełnić wymogi stawiane przez religię chrześcijańską. Oprócz uczęszczania na nauki przedmałżeńskie istotne jest również spisanie protokołu przedślubnego czy danie na zapowiedzi przedślubne. Jednak, aby do tego doszło, muszą zostać wykluczone wszelkie przeszkody małżeńskie.  

Podzielić je można na względne (wiek kobiety między 16 a 18 rokiem życia, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, powinowactwo, pokrewieństwo) i bezwzględne (wiek kobiety poniżej 16 lat, całkowite ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, bliskie pokrewieństwo). Pierwsze pod pewnymi warunkami umożliwiają zawarcie związku małżeńskiego, drugie – bez względu na wszelkie starania-  przekreślają tę szansę. Jakie z nich zapisane zostały w Kodeksie Prawa Kanonicznego?

Obrączki na palcach pary młodej
Pexels
 1. Wiek – w Polsce nie można zawrzeć związku małżeńskiego, jeśli panna młoda nie ukończyła lat 16, a pan młody 18, taki zapis znajduje się również w prawie cywilnym.
 2. Bigamia, czyli małżeństwo z więcej niż jedną osobą, jest w Polsce surowo zabroniona. Z tego oczywiście względu sakramentu małżeństwa nie otrzyma nikt, kto ma już męża lub żonę. W przypadku ślubu kościelnego ponownie sakrament można otrzymać dopiero po śmierci jednego z małżonków lub po otrzymaniu rozwodu kościelnego.  
 3. Małżeństwo w religii chrześcijańskiej ma służyć rozmnażaniu, zatem jeśli jedna z osób jest niezdolna do spłodzenia dzieci lub zataiła ten fakt, małżeństwo może stać się nieważne.
 4. Ślubu kościelnego nie może wziąć osoba po święceniach kapłańskich i osoba, która publicznie złożyła śluby czystości.
 5. Nieważny jest ten ślub, który został zawarty pod przymusem, na przykład ze względu na uprowadzenie.
 6. Występek, czyli zadanie śmierci swojemu małżonkowi lub małżonkowi osoby, z którą chcemy wziąć ślub, uniemożliwa zawarcie sakramentu.
 7. Osoby spokrewnione i spowinowacone nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. Dyspensę mogą otrzymać osoby spokrewnione ze sobą w trzecim lub czwartym stopniu.
 8. Również pokrewieństwo prawne stanowi przeszkodę małżeńską. Zatem ani rodzic, który zaadoptował dziecko nie może go poślubić, ani nie może tego zrobić rodzeństwo między sobą.
Przeszkody małżeńskie
Pexels

Przeszkody małżeńskie w prawie cywilnym

Prawo cywilne podobnie jak prawo kościelne zabrania zawarcia związku małżeńskiego w kilku przypadkach. Część z nich pokrywa się z prawem kanonicznym, między innymi bigamia, wiek przyszłych małżonków, pokrewieństwo czy przysposobienie, czyli adopcja. Istnieją jednak jeszcze dwa przypadki, w którym do ślubu może nie dojść. Dotyczą one zdrowia psychicznego przyszłych małżonków.

 1. Ubezwłasnowolnienie – osoba, która została całkowicie ubezwłasnowolniona nie może zawrzeć związku małżeńskiego, ponieważ nie odpowiada za siebie prawnie. Mowa tutaj między innymi o osobach, które na przykład ze względu na niedorozwój umysłowy czy uzależnienie od narkotyków lub alkoholu nie są w stanie świadomie decydować o tym, co się dzieje dookoła nich.

Choroba psychiczna to kolejna niezwykle ważna przeszkoda małżeńska. Żaden ślub, ani kościelny, ani ślub cywilny nie odbędą się, jeśli jedna z osób ma silne zaburzenia psychiczne. Nie jest to jednak przeszkoda bezwzględna. Jeśli osoba chora przejdzie leczenie i wyzdrowieje, zawarcie związku małżeńskiego będzie możliwe.

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu