• MODA
 • URODA
 • ŚLUB I WESELE
 • STYL ŻYCIA
 • EKSPERT Z KLASĄ
 • SZUKAJ

Zakaz zawarcia i unieważnienie małżeństwa

Zakaz zawarcia i unieważnienie małżeństwa

Istnieją powody, dla których zawarcie małżeństwa jest niemożliwe lub zostaje uznane za nieważne. Kiedy sąd rozpatruje unieważnienie małżeństwa i w jakim przypadku jest wejście w związek małżeński jest zakazane?

Małżeństwo, którego nie było?

Jednym z powodów ustania małżeństwa jest jego unieważnienie. Do innych przyczyn powodujących jego zakończenie zalicza się:

 • śmierć biologiczną jednego z małżonków
 • uznanie małżonka za zmarłego
 • orzeczenie rozwodu.

Związek małżeński traktowany jest tak, jakby nie istniał od początku, gdy wyrokiem sądu małżeństwo zostaje unieważnione.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje kilka powodów, które są podstawą do unieważnienia małżeństwa. Każdy z nich jest specyficzny i różni się charakterem od pozostałych.

Jakie mogą być przesłanki unieważnienia małżeństwa?

Małżeństwo może zostać unieważnione z kilku powodów. Oto one:

 • brak wymaganego wieku małżonków
 • ubezwłasnowolnienie małżonka
 • choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy małżonka
 • pozostawanie w innym związku małżeńskim przez małżonka
 • pokrewieństwo lub powinowactwo między małżonkami
 • stosunek przysposobienia pomiędzy małżonkami.

Oprócz powyższych sytuacji małżeństwo może być unieważnione z powodu wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Mamy z nią do czynienia, gdy oświadczenie zostało złożone:

 • przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli
 • pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony
 • pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Kiedy zawarcie małżeństwa jest zakazane?

Prawo zabrania zawierania małżeństw:

 • z krewnymi w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki)
 • z rodzeństwem (również przyrodnim)
 • osoby adoptującej z adoptowanym
 • powinowaci w linii prostej (teściowie, synowe, zięciowie)
 • mężczyznom, którzy nie ukończyli lat 18
 • kobietom, które nie ukończyły lat 16
 • osobom, które już pozostają w związku małżeńskim
 • osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym, dotkniętym chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym.

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu