• MODA
 • URODA
 • ŚLUB I WESELE
 • STYL ŻYCIA
 • EKSPERT Z KLASĄ
 • SZUKAJ

Dlaczego warto wziąć ślub konkordatowy?

Dlaczego warto wziąć ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy jest ślubem wyznaniowym, który niesie za sobą również skutki prawne. Innymi słowy, składając przysięgę w kościele, stajecie się małżonkami również według polskiego prawa. Jakie dokumenty i formalności należy spełnić w Urzędzie Stanu Cywilnego i kościele?

To, na jaki ślub zdecyduje się para młoda, zależne jest od wielu czynników, między innymi tych związanych z wiarą. Jeśli zatem jesteście chrześcijanami, najlepiej będzie wam wziąć ślub konkordatowy lub ślub kościelny, jeśli z jakiś powodów macie za sobą już uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na czym dokładnie polega ślub konkordatowy i jak się do niego przygotować? Oto najpotrzebniejsze porady!

Ślub konkordatowy – co to jest i jaka jest jego definicja?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, co to jest ślub konkordatowy, odpowiedź jest bardzo prosta. To uroczystość, która łączy w sobie ślub kościelny ze ślubem cywilnym. Dzięki takiej możliwości pary młode nie muszą organizować dwóch uroczystości, jednej w kościele, a drugiej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ślub konkordatowy jest zatem akceptowalny zarówno przez Państwo, jak i przez Kościół. Oczywiście ślub konkordatowy nie może być połączeniem żadnych innych obrzędów, czyli ślub humanistyczny i ślub cywilny nie staną się ślubem konkordatowym.

Kościół przygotowany na ślub konkordatowy
Unsplash

Ślub konkordatowy – Urząd Stanu Cywilnego

Aby wziąć ślub konkordatowy, musicie spełnić wymagania, które spełniacie również, aby wziąć ślub cywilny, a dokładniej:

 • musicie być osobami pełnoletnimi (wyjątek – kobieta, która ukończyła 16 lat może wyjść za mąż za zgodą sądu),
 • nie możecie być w związku małżeńskim,
 • nie możecie być ze sobą spokrewnieni, bądź spowinowaceni w linii prostej (np. ślubu nie może wziąć ojciec z córką, czy synowa z teściem), nie jesteście rodzeństwem,
 • nie możecie być ze sobą w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i adoptowana).

Wybierając się do Urzędu Stanu Cywilnego (dowolnego na terenie kraju) zabierzcie ze sobą koniecznie dokumenty tożsamości (dowody osobiste, bądź paszporty), zezwolenie sądu na zawarcie  małżeństwa, jeśli jest potrzebne, a także dowód opłaty skarbowej (możecie uregulować płatność w kasie Urzędu lub przelewem).

Zobacz także: Na którym palcu nosi się obrączkę i pierścionek zaręczynowy?

Jeśli jedna z osób chcących wziąć ślub jest cudzoziemcem, musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa obowiązującego w kraju jego pochodzenia. Pamiętajcie, że wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku musicie urzędowo przetłumaczyć na język polski.

Podczas wizyty w USC złożycie tak zwane zapewnienie, iż nie występują okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożycie oświadczenie o waszych nazwiskach po ślubie oraz nazwisku waszych dzieci. Od Kierownika Urzędu otrzymacie następnie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które przekażecie duchownemu udzielającemu Wam ślubu. Ważne: to zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy!

Po ślubie, w ciągu 5 dni duchowny ma obowiązek przekazać do USC niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymacie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Ślub konkordatowy - panna młoda
Unsplash

Zobacz także: Wymarzona sukienka na ślub cywilny? To możliwe!

Ślub konkordatowy – formalności w kościele

Pierwszą rzeczą, która Was czeka, to wybór parafii, w której chcecie wziąć ślub – czy będzie to parafia Panny Młodej, Pana Młodego, a może kościół będący w okolicy sali weselnej. Warto wybrać miejsce ślubu na 6-12 miesięcy przed wymarzoną datą.

Pamiętajcie, aby jak najwcześniej zgłosić się na nauki przedmałżeńskie – świadectwo ich ukończenia jest bezterminowe, ale nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę. Jeśli obydwoje narzeczonych ma już ukończony taki kurs (np. uczęszczali na niego w szkole), nie muszą już brać w nim udziału przed samym ślubem. W sytuacji, gdy jedna osoba z pary posiada świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich, a druga nie, obydwoje muszą uczęszczać na taki kurs. W kursie przedmałżeńskim możecie uczestniczyć w parafii waszego ślubu (np. w kilku cotygodniowych spotkaniach), bądź w organizowanym przez różne parafie kursie weekendowym (informacje o planowanych kursach znajdziecie w Internecie).

Należy również zgłosić się do poradni życia rodzinnego. Zwykle są to dwa spotkania dotyczące naturalnego planowania rodziny oraz komunikacji w związku.

Na 3 miesiące przed ślubem, zgłoście się do parafii, w której odbędzie się wasz ślub, aby spisać protokół przedślubny. Musicie mieć ze sobą poniższe dokumenty:

 • metryki chrztu z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania,
 • „licencje”, czyli zgody proboszczów na ślub, jeśli odbywa się w innej parafii,
 • ostatnie świadectwa szkolne z ocenami z religii,
 • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz zaświadczenia o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Niektóre parafie nie wymagają wszystkich powyższych dokumentów, szczegółowe informacje otrzymacie w kancelarii, bądź na stronie internetowej parafii.

Ślub konkordatowy - para młoda
Unsplash

Zobacz także: Wyjątkowe dekoracje ślubne na każdą kieszeń

Po spisaniu protokołu przedślubnego w waszych parafiach przez dwie kolejne niedziele ogłaszane będą zapowiedzi przedślubne (najczęściej w formie informacji zamieszczonej w gablocie). W sytuacji, gdy np. ślub odbędzie się w parafii Panny Młodej, po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii Pana Młodego, należy dostarczyć zaświadczenie o ich wygłoszeniu do parafii waszego ślubu. Pamiętajcie, że waszą parafią jest ta, na terenie której mieszkacie od co najmniej trzech miesięcy.

Czeka was także spowiedź przedślubna, pierwsza miesiąc lub dwa przed ślubem, druga tuż przed samą uroczystością. Po spowiedziach otrzymacie zaświadczenia o przystąpieniu do nich (są wymagane w niektórych parafiach).

W dzień ślubu, należy przybyć do kościoła wraz ze świadkami troszkę wcześniej, by w zakrystii dopełnić wszystkich formalności. Nie zapomnijcie obrączek! 🙂

Życzymy udanych i bezstresowych przygotowań oraz wymarzonego ślubu i wesela!

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu