Ślub konkordatowy – jakie formalności Was czekają?

Ślub konkordatowy – jakie formalności Was czekają?

Ślub konkordatowy jest ślubem wyznaniowym, który niesie za sobą również skutki prawne. Innymi słowy, składając przysięgę w kościele, stajecie się małżonkami również według polskiego prawa. Jest kilka formalności, których musicie dopełnić, by przystąpić do ślubu konkordatowego. Jakich – podpowiadamy!

ślub konkordatowy

Zdjęcie: rawpixel na Unsplash

Ślub konkordatowy – formalności

Urząd Stanu Cywilnego

Aby wziąć ślub konkordatowy, musicie spełnić wymagania, które dotyczą ślubu cywilnego, a dokładniej:

 • musicie być osobami pełnoletnimi (wyjątek – kobieta, która ukończyła 16 lat może wyjść za mąż za zgodą sądu),
 • nie możecie być w związku małżeńskim,
 • nie możecie być ze sobą spokrewnieni, bądź spowinowaceni w linii prostej (np. ślubu nie może wziąć ojciec z córką, czy synowa z teściem), nie jesteście rodzeństwem,
 • nie możecie być ze sobą w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i adoptowana).

Wybierając się do Urzędu Stanu Cywilnego (dowolnego na terenie kraju) zabierzcie ze sobą koniecznie dokumenty tożsamości (dowody osobiste, bądź paszporty), zezwolenie sądu na zawarcie  małżeństwa, jeśli jest potrzebne, a także dowód opłaty skarbowej (możecie uregulować płatność w kasie Urzędu lub przelewem).

Jeśli jedna z osób chcących wziąć ślub jest cudzoziemcem, musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa obowiązującego w kraju jego pochodzenia. Pamiętajcie, że wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku musicie urzędowo przetłumaczyć na język polski.

Podczas wizyty w USC złożycie tak zwane zapewnienie, iż nie występują okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożycie oświadczenie o Waszych nazwiskach po ślubie oraz nazwisku Waszych dzieci. Od Kierownika Urzędu otrzymacie następnie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które przekażecie duchownemu udzielającemu Wam ślubu. Ważne: to zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy!

Po ślubie, w ciągu 5 dni duchowny ma obowiązek przekazać do USC niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymacie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Źródło: https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-koscielny-slub-wyznaniowy

ślub konkordatowy

Zdjęcie: Wedding Photography na Unsplash

Kościół

Pierwszą rzeczą, która Was czeka, to wybór parafii, w której chcecie wziąć ślub – czy będzie to parafia Panny Młodej, Pana Młodego, a może kościół będący w okolicy sali weselnej. Warto wybrać miejsce ślubu na 6-12 miesięcy przed wymarzoną datą.

Pamiętajcie, aby jak najwcześniej zgłosić się na nauki przedmałżeńskie – świadectwo ich ukończenia jest bezterminowe, ale nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę. Jeśli obydwoje narzeczonych ma już ukończony taki kurs (np. uczęszczali na niego w szkole), nie muszą już brać w nim udziału przed samym ślubem. W sytuacji, gdy jedna osoba z pary posiada świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich, a druga nie, obydwoje muszą uczęszczać na taki kurs. W kursie przedmałżeńskim możecie uczestniczyć w parafii Waszego ślubu (np. w kilku cotygodniowych spotkaniach), bądź w organizowanym przez różne parafie kursie weekendowym (informacje o planowanych kursach znajdziecie w Internecie).

Należy również zgłosić się do poradni życia rodzinnego. Zwykle są to dwa spotkania dotyczące naturalnego planowania rodziny oraz komunikacji w związku.

Na 3 miesiące przed ślubem, zgłoście się do parafii, w której odbędzie się Wasz ślub, aby spisać protokół przedślubny. Musicie mieć ze sobą poniższe dokumenty:

 • metryki chrztu z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania,
 • „licencje”, czyli zgody proboszczów na ślub, jeśli odbywa się w innej parafii,
 • ostatnie świadectwa szkolne z ocenami z religii,
 • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz zaświadczenia o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Niektóre parafie nie wymagają wszystkich powyższych dokumentów, szczegółowe informacje otrzymacie w kancelarii, bądź na stronie internetowej parafii.

Po spisaniu protokołu przedślubnego w Waszych parafiach przez dwie kolejne niedziele ogłaszane będą zapowiedzi (najczęściej w formie informacji zamieszczonej w gablocie). W sytuacji, gdy np. ślub odbędzie się w parafii Panny Młodej, po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii Pana Młodego, należy dostarczyć zaświadczenie o ich wygłoszeniu do parafii Waszego ślubu. Pamiętajcie, że Waszą parafią jest ta, na terenie której mieszkacie od co najmniej trzech miesięcy.

Czekają Was także dwie spowiedzi przedślubne, jedna przed samym dniem ślubu. Po spowiedzi otrzymacie zaświadczenia o przystąpieniu do nich (są wymagane w niektórych parafiach).

W dzień ślubu, należy przybyć do kościoła wraz ze świadkami troszkę wcześniej, by w zakrystii dopełnić wszystkich formalności. Nie zapomnijcie obrączek! 🙂

Życzymy udanych i bezstresowych przygotowań oraz wymarzonego ślubu i wesela!

Autorka: Paulina Góralska

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123), przy ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, REGON 241080707, NIP 6342327026, kontakt: rodo@weselezklasa.pl
 2. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 3. Cofnięcia zgody dokonać można dokonać przez wysłanie maila na adres bok@weselezklasa.pl
 4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Serwisu, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody.
 6. Przysługują mi prawa do:
  • żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałam/łem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).