Ślub konkordatowy. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Ślub konkordatowy jest ślubem wyznaniowym, który niesie za sobą również skutki prawne. Innymi słowy, składając przysięgę w kościele, stajecie się małżonkami również według polskiego prawa. Jakie dokumenty i formalności należy spełnić w Urzędzie Stanu Cywilnego i kościele.

Ślub konkordatowy. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć!
Adobe Stock

Przeczytaj i oceń!

4.9/5 - (14)
Aplikacja dla par młodych Wesele z klasą

To, na jaki ślub zdecyduje się para młoda, zależne jest od wielu czynników, między innymi tych związanych z wiarą. Jeśli zatem jesteście chrześcijanami, najlepiej będzie wam wziąć ślub konkordatowy lub ślub kościelny, jeśli z jakiś powodów macie za sobą już uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na czym dokładnie polega ślub konkordatowy i jak się do niego przygotować? Oto najpotrzebniejsze porady! 🙂

🔥 Teraz na topie

Ślub konkordatowy – definicja

Jeśli zastanawiacie się nad tym, co to jest ślub konkordatowy, odpowiedź jest bardzo prosta. To uroczystość, która łączy w sobie ślub kościelny ze ślubem cywilnym. Dzięki takiej możliwości pary młode nie muszą organizować dwóch uroczystości, jednej w kościele, a drugiej w Urzędzie Stanu Cywilnego. 💒 Ślub konkordatowy jest zatem akceptowalny zarówno przez Państwo, jak i przez Kościół. Oczywiście ślub konkordatowy nie może być połączeniem żadnych innych obrzędów, czyli ślub humanistyczny i ślub cywilny nie staną się ślubem konkordatowym.

Ślub konkordatowy. Panna młoda podpisująca akt małżeństwa.
Adobe Stock

Ślub konkordatowy – co to jest?

Ślub konkordatowy jest obecnie jedną z najczęściej wybieranych form zaślubin. Łączy w sobie ślub kościelny ze ślubem cywilnym, który niesie za sobą skutki prawne. Jest więc idealnym rozwiązaniem dla każdej pary, która chce zawrzeć związek małżeński w świetle prawa, ale jednocześnie kwestie duchowe mają dla niej istotne znaczenie. 🕊 Ogromną zaletą ślubu konkordatowego jest fakt, że narzeczeni nie muszą osobno brać ślubu cywilnego i ślubu kościelnego. Jednak, aby ślub wyznaniowy pociągał za sobą skutki prawne, musi być spełnionych kilka formalności.

Ślub konkordatowy. Dłonie obejmującej się pary młodej z obrączkami.
Adobe Stock

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Aby wziąć ślub konkordatowy, musicie spełnić wymagania, które spełniacie również, aby wziąć ślub cywilny, a dokładniej:

 • musicie być osobami pełnoletnimi (wyjątek – kobieta, która ukończyła 16 lat może wyjść za mąż za zgodą sądu),
 • nie wolno być w związku małżeńskim,
 • pokrewieństwo lub spowinowacenie w linii prostej wyklucza Was z zawarcia związku małżeńskiego (np. ślubu nie może wziąć ojciec z córką, czy synowa z teściem), nie jesteście rodzeństwem,
 • nie możecie być ze sobą w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i adoptowana).
Ślub konkordatowy. Para młoda idąca w stronę ołtarza.
Adobe Stock

Dodatkowo, Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza, że aby wziąć ślub konkordatowy muszą być spełnione następujące warunki:

 • mężczyzna i kobieta wstępujący w związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa, które podlega prawu polskiemu.
 • zostanie sporządzony akt małżeństwa przez kierownika USC.

Urząd Stanu Cywilnego – ślub konkordatowy

Wybierając się do Urzędu Stanu Cywilnego (dowolnego na terenie kraju) zabierzcie ze sobą koniecznie dokumenty tożsamości (dowody osobiste, bądź paszporty), zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeśli jest potrzebne, a także dowód opłaty skarbowej (możecie uregulować płatność w kasie Urzędu lub przelewem na konto urzędu). 📜

Ślub konkordatowy. Piękna para młoda w objęciach.
Adobe Stock

Jeśli jedna z osób chcących wziąć ślub jest cudzoziemcem, musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa obowiązującego w kraju właściwego ze względu pochodzenia. 🌎Pamiętajcie, że wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać urzędowo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Podczas wizyty w USC złożycie tak zwane zapewnienie, iż nie występują okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa oraz złożycie oświadczenie o Waszych nazwiskach po ślubie oraz jakie nazwiska wybieracie dla Waszych dzieci. Kierownik urzędu wyda następnie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które przekażecie duchownemu udzielającemu Wam ślubu. Ważne: to zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy! 📃

Po ślubie, w ciągu 5 dni duchowny ma obowiązek przekazać do USC niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymacie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Ślub konkordatowy – formalności w kościele

Pierwszą rzeczą, która Was czeka, to wybór parafii, w której chcecie wziąć ślub – czy będzie to parafia Panny Młodej, Pana Młodego, a może kościół będący w okolicy Waszej sali weselnej. Warto wybrać miejsce ślubu na 6-12 miesięcy przed wymarzoną datą. 💒

Ślub konkordatowy. Para młoda przed ołtarzem.
Adobe Stock

Pamiętajcie, aby jak najwcześniej zgłosić się na nauki przedmałżeńskie (lub nauki przedmałżeńskie online)– świadectwo ich ukończenia jest bezterminowe, ale nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę. Jeśli obydwoje narzeczonych ma już ukończony taki kurs (np. uczęszczali na niego w szkole), nie muszą już brać w nim udziału przed samym ślubem. 😉 W sytuacji, gdy jedna osoba z pary posiada świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich, a druga nie, obydwoje muszą uczęszczać na taki kurs. W kursie przedmałżeńskim możecie uczestniczyć w parafii Waszego ślubu (np. w kilku cotygodniowych spotkaniach), bądź w organizowanym przez różne parafie kursie weekendowym (informacje o planowanych kursach znajdziecie w Internecie). 

Należy również zgłosić się do poradni życia rodzinnego. Zwykle są to dwa lub trzy spotkania, podczas których narzeczeni przygotowują się do sakramentu małżeństwa, poszerzając swoją wiedzę dotyczącą m.in. metod naturalnego planowania rodziny czy komunikacji w związku. 👩‍❤️‍👨 Spotkania te mają także za zadanie pomóc w rozwiązywaniu trudności związanych z wiarą oraz kształtować u przyszłych małżonków postawy związane z odpowiedzialnym rodzicielstwem.

Ślub konkordatowy – dokumenty

Do spisania protokołu przedślubnego 📃 potrzebne będą Wam odpowiednie dokumenty, bez których ślub konkordatowy nie będzie mógł się odbyć. Na spotkanie z księdzem musicie mieć zatem ze sobą: 

 • metryki chrztu z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania,
 • „licencje”, czyli zgody proboszczów na ślub, jeśli odbywa się w innej parafii,
 • ostatnie świadectwa szkolne z ocenami z religii lub dyplom potwierdzający ukończenie katechizacji w szkole,
 • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz zaświadczenia o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zwarcie związku małżeńskiego.
Ślub konkordatowy. Para młoda modląca się w kościele podczas ślubu.
Adobe Stock

Niektóre parafie nie wymagają wszystkich powyższych dokumentów, szczegółowe informacje otrzymacie w kancelarii, bądź na stronie internetowej parafii. Czasem możliwe jest także doniesienie niektórych dokumentów w późniejszym terminie, jednak również w tym przypadku to indywidualna kwestia parafii. 

Po spisaniu protokołu przedślubnego w Waszych parafiach przez dwie kolejne niedziele ogłaszane będą zapowiedzi przedślubne (najczęściej w formie informacji zamieszczonej w gablocie, znajdującej się w kościele lub na zewnątrz). 📜 W sytuacji, gdy np. ślub odbędzie się w parafii Panny Młodej, po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii Pana Młodego, należy dostarczyć zaświadczenie o ich wygłoszeniu do parafii waszego ślubu.

Pamiętajcie, że waszą parafią jest ta, na terenie której mieszkacie od co najmniej trzech miesięcy.

Czeka was także spowiedź przedślubna, pierwsza – miesiąc lub dwa przed ślubem, druga tuż przed samą uroczystością. Po spowiedziach otrzymacie zaświadczenia o przystąpieniu do nich (są wymagane w niektórych parafiach).

Ślub konkordatowy – krok po kroku

Wiecie już, że aby doszło do ślubu konkordatowego, musicie pamiętać o kilku ważnych sprawach, których trzeba dopełnić zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak i w kościele. Podsumujemy teraz krok po kroku, co należy zrobić, aby konkordatowy ślub został zawarty.

Ślub konkordatowy. Para młoda w kościele podczas mszy.
Adobe Stock

Pierwsza wizyta w kancelarii parafialnej

Do kancelarii parafialnej, w której odbędzie się ceremonia, powinniście się zgłosić na 6 miesięcy przed planowanym ślubem. Natomiast, jeśli zależy Wam na ślubie w konkretnym dniu i określonej godzinie, lepiej udać się do wybranej parafii nawet rok wcześniej. 💒 Na taką wizytę powinniście przygotować:

 • świadectwa chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy). Powinna się również na nich znajdować informacja o stanie wolnym oraz przyjętym sakramencie bierzmowania,
 • dowody osobiste.

Wizyta w urzędzie stanu cywilnego

Powinna ona odbyć się nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem. Do USC należy dostarczyć:

 • ważne dowody osobiste,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia bądź akty urodzenia,
 • dowód na uiszczenie opłaty skarbowej.

Jak już wspominaliśmy, opłaty skarbowej można dokonać na konto urzędu za pośrednictwem przelewu bankowego lub uiścić ją w kasie. Pamiętajcie, że opłata powinna pojawić się na koncie urzędu w tym mieście, w którym odbędzie się ślub konkordatowy. Warto również wspomnieć o tym, że w obecnej dobie cyfryzacji nie musicie przynosić ze sobą wszystkich drukowanych dokumentów np. aktu urodzenia. Wszystko dzięki centralnej bazie danych. 👩‍💻 Warto jednak wcześniej upewnić się, w jakiej formie właściwy dla Was urząd wymaga dostarczenia dokumentów.

Druga wizyta w kancelarii parafialnej

W USC otrzymacie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżonkowie podpisują je na miejscu. Dokument ten obowiązuje do 6 miesięcy i wchodzi w życie od miesiąca i jednego dnia od podpisania). 📃 Po otrzymaniu takiego dokumentu, musicie ponownie pojawić się w kancelarii parafialnej. Podczas kolejnej wizyty potrzebne Wam będą:

 • wspomniane powyżej zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • dokument potwierdzający ukończenie nauk przedmałżeńskich i uczestnictwo w spotkaniach w poradni rodzinnej,
 • potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi, kiedy jedno z Was jest z innej parafii,
 • indeks katechizacji (jeśli jest wymagany).

Trzecia wizyta w kancelarii parafialnej – w dniu ślubu

Wasza ostatnia wizyta w kancelarii parafialnej odbywa się w dniu ślubu, tuż przed uroczystością. 👩‍❤️‍👨 Potrzebne Wam wtedy będzie zaświadczenie o odbytych spowiedziach. Świadkowie natomiast muszą mieć ze sobą jedynie dowody osobiste.

Ile kosztuje ślub konkordatowy?

Jak zapewne się domyślacie, ze ślubem konkordatowym są związane pewne opłaty, które należy uiścić na konto Urzędu Stanu Cywilnego oraz do rąk duchownego. 🤲 Generalnie jednak koszt ślubu konkordatowego to bardzo indywidualna sprawa, która zależy od wielu czynników.

Ślub konkordatowy. Para młoda przed drzwiami kościoła.
Adobe Stock
 • opłata skarbowa wynosząca 84 złote (stan na rok 2021),
 • opłaty za odpisy aktów małżeństwa – pierwszy otrzymamy za darmo, a następne za 22 złote (kwota na rok 2021),
 • ofiara „co łaska” dla duchownego. Kwota ofiary zależy od parafii lub samego proboszcza. Wszystkich szczegółów dowiecie się podczas pierwszej wizyty w kancelarii.

Ślub konkordatowy – od kiedy w Polsce

Ślub konkordatowy. Para młoda po mszy ślubnej w kościele.
Adobe Stock

W Polsce możliwość zawarcia ślubu konkordatowego istnieje od 1998 roku, kiedy to Polska podpisała ze Stolicą Apostolską ustawę konkordatową. 📜 Z reguły konkordatowy ślub zawiera się w parafii jednego z narzeczonych, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Ślub konkordatowy jest więc ślubem wyznaniowym, który wywołuje identyczne skutki prawne, jak ślub cywilny. Dzięki połączeniu sfery duchowej i świeckiej już nie musicie brać osobno dwóch ślubów, aby oficjalnie doszło do zawarcia związku małżeńskiego. 👰 🤵

Ślub konkordatowy w plenerze

Czy ślub konkordatowy w plenerze jest możliwy? Odpowiedz brzmi: tak, ale muszą być spełnione pewne warunki. Musicie pamiętać o tym, że zgodnie z prawem kanonicznym, małżeństwo powinno zostać zawarte w kościele parafialnym, innym kościele lub kaplicy. 💒 Jeśli chcecie zmienić miejsce Waszych zaślubin, musicie dopełnić pewnych formalności.

Ślub konkordatowy. Panna młoda podpisująca kat małżeństwa podczas ślubu w plenerze.
Adobe Stock

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest uzyskanie zgody od miejscowego biskupa lub proboszcza na ślub poza murami kościoła parafialnego. ✍️ Jednak to nie jest jedyny dokument, który musicie uzyskać. Kolejnym etapem jest wystosowanie pisma do kurii z prośbą o ślub w plenerze. Trzeba to jednak zrobić odpowiednio wcześnie, bo na odpowiedz z kurii możecie czekać na wet do roku czasu.

Co powinno się znaleźć w takiej prośbie? Przede wszystkim właściwa argumentacja. Musicie być pewni, że miejsce przez Was wybrane nie będzie godziło w powagę sakramentu. Dodatkowo przedstawione przez Was powody, dlaczego ślub ma się odbyć poza parafią, muszą być naprawdę ważne. 🙂

Co w przypadku jeśli biskup odmówi? W takim przypadku kuria często proponuje ślub w innym kościele lub kaplicy, a nawet w ogrodzie przy parafii. Warto w takich okolicznościach zastanowić się nad kompromisem.

Ślub konkordatowy za granicą

W zasadzie nie ma większej różnicy pomiędzy zawieraniem ślubu cywilnego czy konkordatowego w Polsce, a poza granicami kraju. 🌎 Podobnie jak w przypadku ślubu konkordatowego w Polsce należy zadbać o wszystkie formalności związane z Urzędem Stanu Cywilnego. Dodatkowo trzeba też uzyskać licencję od proboszcza z parafii panny młodej do zawarcia związku małżeńskiego poza rodzimym kościołem. Zapowiedzi, nauki przedmałżeńskie i protokół przedślubny to kolejne istotne elementy.

Ślub konkordatowy. Nowożeńcy podpisujący akt małżeństwa.
Adobe Stock

O czym jeszcze musicie pamiętać? Przede wszystkim musicie wystąpić z prośbą o koordynat do polskiego księdza, który pełni służbę w parafii zagranicznej, aby udzielił Wam ślubu. ✍️ O koordynat musicie wystąpić w polskiej placówce dyplomatycznej. Proboszcz rodzimej parafii musi również wydać tzw. delegację dzięki której zagraniczne świadectwo ślubu będzie również honorowane w Polsce.

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

Jeśli jedno z Was jest obcokrajowcem, musicie pamiętać o złożeniu stosownych dokumentów. 📜 W takim przypadku należy uzyskać z kraju właściwego dla miejsca pochodzenia dokument świadczący o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego w granicach kraju macierzystego. Dokumenty musza być oczywiście przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 👨‍💼 Uzyskane dokumenty składacie we właściwym dla Was USC, po czym otrzymujecie ważne przez sześć miesięcy zaświadczenie stanowiące o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Ślub konkordatowy. Nowożeńcy wychodzą z kościoła.
Adobe Stock

Ślub konkordatowy – formalności po ślubie

Akt małżeństwa jest sporządzany w kościele od razu po ślubie, jeśli jednak spełnicie wszystkie formalności, małżeństwo uważa się za zwarte już od momentu złożenia oświadczenia woli wobec duchownego. 📃 Wtedy też stajecie się małżeństwem zarówno w świetle prawa wyznaniowego, jak i prawa polskiego.

Ślub konkordatowy. Uśmiechnięta para młoda w kościele.
Adobe Stock

Duchowny ma obowiązek przekazać dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego do Urzędu Stanu cywilnego w terminie do 5 dni. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie Wasze małżeństwo.

Oceń artykuł!

4.9/5 - (14)

Podsumowanie tego artykułu

Wiktoria Marcinkiewicz

Wiktoria Marcinkiewicz

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT w Krakowie. Niepoprawnie zakochana w teatrze i kinematografii. Miłośniczka dobrego contentu i marketingu. W wolnych chwilach zaczytuje się w książkach Joanny Bator i udaje się na długie spacery ze swoim wiernym psim przyjacielem.

Więcej artykułów autora Wiktoria Marcinkiewicz
Portal ślubny Wesele z klasą al. Wojciecha Korfantego 138 40-156 Katowice, śląskie

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet
Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore