Fundusze unijne

Fundusze unijne

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowej: internetowej porównywarki produktów ślubnych.”

Nazwa beneficjenta: MASTER4U MACIEJ STYPKA

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2020.08.01 – 2022.01.31

Wartość kosztów kwalifikowanych: 706 097,30 zł

Wartość dofinansowania: 600 182,68 zł

Krótki opis projektu:

Od początku powstania firmy działalność skoncentrowana jest na prowadzeniu i rozwijaniu porównywarki usług weselnych jako narzędzie dla branży ślubno – weselnej. W ramach projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa: internetowa porównywarka produktów ślubnych, w tym cen. Będzie ona zintegrowana z istniejącą porównywarką usług i będzie umożliwiała zaprezentowanie i porównanie ze sobą produktów, w tym cen, potrzebnych podczas ślubu, wesela czy imprezy okolicznościowej. Produkt będzie skierowany do firm oferujących sprzedaż stacjonarną i/lub Internetową ww. wyrobów. Wdrożenie nowego produktu ma na celu dostosowanie oferty firmy do nowych realiów rynkowych. Nowy produkt powstanie dzięki specjalnie opracowanemu oprogramowaniu, co stanowi innowację produktową w skali kraju. Projekt przyczyni się do rozszerzenia działalności firmy w krótkim czasie o nowy produkt, nową grupę klientów, nastąpi zwiększenie konkurencyjności, wzrost przychodów ze sprzedaży i stworzenie nowych miejsc pracy.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Po zakończeniu projektu nastąpi wdrożenie innowacji produktowej i marketingowej, zwiększy się zatrudnienie i poprawią warunki pracy. Firma wprowadzi do oferty nową internetową porównywarkę produktów ślubnych, w tym cen. Będzie ona zintegrowana z istniejącą porównywarką usług (https://www.weselezklasa.pl/) i będzie umożliwiała zaprezentowanie i porównanie ze sobą produktów, w tym cen potrzebnych podczas ślubu, wesela czy imprezy okolicznościowej, dzięki czemu znacząco wzrośnie poziom jej konkurencyjności.