Zdjęcia | Oferta | Opinie 0

Sala Weselna W Biskupinie id:15929

Kontakt

2
Tylu odwiedzających przegląda teraz tę ofertę.
Napisz wiadomość
Biskupin, kujawsko-pomorskie
Data dodania: 27-08-2015
Liczba odwiedzin: 1175

Oferta

Do Pań­stwa dys­po­zy­cji mamy dwie nie­za­leżne sale z osob­nym wej­ściem, kuch­nią i łazien­kami oraz przej­ściem do pionu hote­lo­wego. Obie sale posia­dają komi­nek oraz kli­ma­ty­za­cję. W zależ­no­ści od ilo­ści osób, kli­matu wesela oraz wła­snego uzna­nia wybór sali należy do Pań­stwa.

Sala sty­li­zo­wana

Sala Karczma w stylu Pałuc­kim o spe­cy­ficz­nym regio­nal­nym cha­rak­te­rze . Sala przy­sto­so­wana na przy­ję­cie ok. 80–90 osób. Sala posiada kli­ma­ty­za­cję. Przed Zajaz­dem znaj­duje się taras który może pomie­ścić ok.40 osób. Ser­wu­jemy tutaj dania regio­nalne, wyko­nane z pro­duk­tów pocho­dzą­cych z tutej­szych gospo­darstw i darów pobli­skich lasów.

Sala kla­syczna

Sala została oddana do użytku w czerwcu 2011 roku. Mie­ści mak­sy­mal­nie 200 osób i przy­sto­so­wana jest do orga­ni­za­cji wesel. Posiada kli­ma­ty­za­cję i kur­tyny powietrzne. Cie­pły i nowo­cze­sny wystrój sali oraz gustowny wystrój pozwoli Pań­stwu prze­żyć nie­za­po­mniane, pełne pozy­tyw­nych emo­cji chwile.Przy­kła­dowe menu weselne

Obiad: Rosół z maka­ro­nem wła­snej pro­duk­cji, potrawka z ryżem, kotlet scha­bowy z brzo­skwi­nią, devol­lay, udko kur­czaka fasze­ro­wane, kar­kówka ze śliwką, kotlet sło­neczny z płat­kami kuku­ry­dzia­nymi, zawi­ja­niec bisku­piń­ski, rolady z szynki, ziem­niaki i sos pie­cze­niowy, frytki, surówki: biała kapu­sta, czer­wona kapu­sta, buraczki, mar­chewka, pekinka

2. Kawa i cia­sto: Kawa parzona, cia­sto, owoce, sałatki owo­cowe.
Kawa i her­bata bez ogra­ni­czeń

3. Szwedzki stół rybny: szczu­pak fasze­ro­wany pło­nący, ryba po japoń­sku, pstrąg wędzony, ryba po grecku, ryba w galar­cie, węgorz

4. Zaką­ski: Sałatka jarzy­nowa, schab zawi­jany w gala­re­cie, sałatka z gro­sem, tatar, pie­czywo, deski serów i wędlin, ogórki kiszone

5. Pło­nące indyki: Poda­wane w cało­ści z żura­winą i sosem brzo­skwi­nio­wym, kro­kie­tami ziem­nia­cza­nymi, sos czosn­kowy

6. Tort weselny i kawa

7. Cie­pły bufet: gołąbki, barsz­czyk z pasz­te­ci­kiem, szasz­łyk dro­biowy, kapu­sta zasma­żana, pie­czywo, golonka peklowana

Typ obiektu

  • zajazd

Standard

  • klimatyzacja

Liczba gości

  • min. ilość osób: 50
  • max. ilość osób: 200
  • ilość miejsc noclegowych: 300
  • ilość sal: 2

Opinie Dodaj opinię

Numer telefonu nie będzie opublikowany.

Dane kontaktowe

Sala Weselna W Biskupinie
Województwo:kujawsko-pomorskie
Miejscowość:Biskupin
Kod:88-410

Nowe ogłoszenia