Protokół przedślubny – poznaj najważniejsze i najtrudniejsze pytania

Protokół przedślubny – poznaj najważniejsze i najtrudniejsze pytania
Adobe Stock

Zanim para młoda stanie na ślubnym kobiercu i powie sobie sakramentalne „TAK” musi przygotować się na kilka formalności z tym związanych. Jedną z nich jest protokół przedślubny. Jego wypełnienie to obowiązek narzeczonych, jeśli chcą wziąć ślub kościelny lub ślub konkordatowy 💒. Jakie pytania znajdują się w protokole przedślubnym i kiedy należy udać się do księdza, aby dopełnić formalności?

Aplikacja wesele z klasą

Protokół przedślubny – co to jest?

Protokół przedślubny zwany również przedmałżeńskim lub najbardziej oficjalnie protokołem z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa to formularz wypełniany przez narzeczonych w obecności kapłana. Pytania zadawane przez duchownego dotyczą zarówno spraw ogólnych takich jak miejsce urodzenia czy zamieszkania, jak i bardziej szczegółowych (intymnych).

Spisanie protokołu przedślubnego jest obowiązkiem par, planujących ślub kościelny. Narzeczeni nie mogą odmówić udzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań, zawartych w protokole, ponieważ w przyszłości może stanowić to podstawę do unieważnienia małżeństwa.

Protokół przedślubny - zakochana para młoda
Adobe Stock

Jak wygląda protokół przedślubny?

Protokół przedślubny to kilkustronnicowy formularz z pytaniami, na które musi odpowiedzieć każda para pragnąca zawrzeć ślub konkordatowy lub kościelny (w przypadku par, które zawarły wcześniej ślub cywilny). Protokół składa się z kilku części, zawierających pytania dotyczące:

 • danych osobowych przyszłych małżonków
 • przeszkód małżeńskich
 • wad oświadczenia woli zawarcia małżeństwa
 • małżeństw mieszanych z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi

oraz z rozmowy duszpasterskiej z narzeczonymi.

Protokół przedślubny - para młoda w kościele po spisaniu protokołu małżeńskiego
Unsplash

💡 Zobacz także: Dekoracje kościoła na ślub? Zobacz nasze Inspiracje!

Jakie pytania zawiera protokół przedślubny?

Wiele par młodych ze strachem myśli o spotkaniu dotyczącym spisania protokołu przedmałżeńskiego. Często wynikać może to ze zwyczajnej niewiedzy, o co tak naprawdę duchowny może zapytać narzeczonych. Poniżej prezentujemy, na jakie pytania powinniście się przygotować planując ślub kościelny 💒.

Przysięga narzeczonych

To pierwszy krok w protokole. Po krótkiej modlitwie 🙏, narzeczeni muszą podpisać następującą przysięgę:

Wzywając Pana Boga na świadka, przysięgam, że na zadane mi pytania w sprawie małżeństwa, które zamierzam zawrzeć, powiem prawdę. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. Amen

Protokół przedślubny - przyszła panna młoda stojąca w kościele
Adobe Stock

Dane personalne

Kolejnym etapem jest podanie szczegółowych danych osobowych obydwu z narzeczonych. O co spyta wówczas duchowny? Dane, które będą musieć podać przyszli małżonkowie to m.in.:

 • imiona i nazwiska
 • obywatelstwo
 • dokument tożsamości
 • imiona i nazwiska rodziców
 • data i miejsce urodzenia
 • data i miejsce chrztu
 • rok i parafia Komunii świętej
 • data i parafia bierzmowania
 • parafia, w której narzeczony/a aktualnie spełnia praktyki religijne
 • miejsce zamieszkania
 • stan cywilny
 • wykształcenie
 • wyznanie
Protokół przedślubny - para młoda trzymająca się za ręce
Adobe Stock

Oprócz tego w części tej pojawia się również kilka innych pytań do narzeczonych 👰‍♀️🤵‍♂️. Jakich? Poniżej zamieszczamy pytania, na jakie musicie być przygotowani w pierwszej części formularza.

 • Czy uważa się za osobę wierzącą? Czy spełnia praktyki religijne? Jak często?
 • Czy zamierza przed ślubem przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
 • Czy ukończył katechizację?
 • Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
 • Od jak dawna narzeczeni się znają?
 • Kiedy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa?
 • Czy rodziny narzeczonych się znają?
 • Czy rodzice (opiekunowie) wiedzą o zamiarze małżeństwa?
 • Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, dlaczego? (to pytanie dotyczy małoletnich)
Protokół przedślubny - szczęśliwi nowożeńcy po ślubie
Adobe Stock

💡 Zobacz także: Bukiet ślubny dla panny młodej? Zobacz, co będzie modne w nadchodzącym sezonie weselnym.

Przeszkody małżeńskie

Trzeci etap to pytania dotyczące przeszkód małżeńskich. Czym one jednak tak naprawdę są? Przez przeszkody małżeńskie w Kościele katolickim rozumie się określone cechy osobiste, ale także okoliczności rzeczowe, które uniemożliwiają osobom je posiadającym na ważne zawarcie małżeństwa na przykład jeśli między narzeczonymi zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej (przeszkoda pokrewieństwa prawnego) lub zachodzi przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu.

Protokół przedślubny - obrączki trzymany w ręku przez nowożeńców
Adobe Stock

Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)

 • Czy uważa, że jest zdolny(a) do pożycia (współżycia) małżeńskiego i do tego, by mieć własne dzieci?

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)

 • Czy zawierał(a) ślub cywilny lub religijny, ewentualnie żył w konkubinacie z inną osobą?
 • Jeśli nupturienci już zawarli ze sobą związek cywilny – dlaczego nie zawarli wówczas małżeństwa kanonicznego?

Przeszkody wynikające z relacji międzyosobowych (kan.1091-1094)

 • Czy narzeczeni są ze sobą spokrewnieni lub spowinowaceni? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
 • Czy nie zachodzi przeszkoda przyzwoitości publicznej? Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w nieważnym małżeństwie lub w konkubinacie?
 • Czy między narzeczonymi nie pozostają ze sobą w relacji rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?
 • Czy nie ma przeszkody pokrewieństwa duchowego? Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakr. chrztu św.? (dotyczy katolików obrządku wschodniego)

Przeszkody wynikające z zobowiązań natury religijnej (kan. 1087-1088)

 • Czy narzeczony nie przyjął święceń?
 • Czy narzeczeni nie składali wieczystego publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym?
Protokół przedślubny - panna młoda podpisująca dokumenty
Adobe Stock

💡Zobacz także: Dekoracje ślubne sali weselnej, kościoła, samochodu. Sprawdź nasz katalog i wybierz produkty idealnie dopasowane do stylu Twojego wesela!

Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

Następnym etapem, przed którym stają pary młode przy spisywaniu protokołu przedślubnego jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące woli zawarcia małżeństwa, religijnego wychowania dzieci nawet w konsekwencji różnicy poglądów, a także ewentualnych chorób psychicznych. Pytania te mają na celu potwierdzić jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa 👰‍♀️🤵‍♂️, dobro potomstwa.

Istotne przymioty i cele małżeństwa (kan. 1055, 1056, 1099, 1101)

W pierwszej części tego etapu ksiądz zapyta pary młode o to dlaczego pragną wziąć ślub w kościele, a także o sprawy związane z nauką kościoła dotyczącą małżeństwa i rodzicielstwa.

 • Dlaczego chce zawrzeć małżeństwo w Kościele?
 • Czy wie i akceptuje to, że małżeństwo między ochrzczonymi jest sakramentem?
 • Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako wymagające dozgonnej wierności i nierozerwalne do śmierci?
 • Czy zgadza się z nauką Kościoła na temat małżeństwa? Jeżeli nie, dlaczego?
 • Czy dopuszcza rozejście się w wypadku trudności w małżeństwie? Jeśli tak, to czy dopuszcza jedynie separację bez możliwości zawarcia nowego małżeństwa, czy też dopuszcza rozwód i możliwość zawarcia nowego związku?
 • Czy chce przyjąć w małżeństwie potomstwo i po katolicku je wychować?
 • Czy zna i akceptuje nauczanie Kościoła o ochronie życia ludzkiego i odpowiedzialnym rodzicielstwie?

Zdolność psychiczna do małżeństwa (kan. 1095)

Duchowny zapyta między innymi o to, czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej, co z kolei mogłoby wpłynąć na niezdolności do przyjęcia obowiązków małżeńskich. Jakich jeszcze pytań w tym temacie mogą spodziewać się narzeczeni?

 • Czy w rodzinie były przypadki choroby psychicznej?
 • Czy któreś z narzeczonych leczy się lub leczyło psychiatrycznie? Czy nie przechodzi lub przechodziło terapii psychologicznej?
 • Czy u drugiej strony dostrzega jakieś zachowania i cechy, które niepokoją i rodzą obawy o powodzenie małżeństwa?
 • Czy ktoś spośród osób bliskich poważnie odradzał zawarcie tego małżeństwa? Kto i z jakiego powodu?
 • Czy nie nadużywają alkoholu, używają narkotyków lub innych środków odurzających? Czy nie mają innych nałogów (np. hazard)?

Warunek (kan. 1102)

 • Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
 • Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

Przymus (kan. 1103)

 • Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
 • Czy komuś, poza nimi, szczególnie zależy na zawarciu tego związku?
 • Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia? (np. ze względów materialnych, społecznych, obawy zniesławienia, np. z powodu ciąży)?

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)

Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. posiadania potomstwa, niepłodności, nałogów, obciążeń lub zobowiązań moralnych, prawnych i finansowych?

Protokół przedślubny - obrączki ślubne na dłoniach nowożeńców
Adobe Stock

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo (kan. 112 § 1, n. 2, kan. 33 KKKW)

 • jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego: Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
 • jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego: Czy któreś z narzeczonych chce przejść na obrządek drugiej strony?

W sytuacji dotyczącej małżeństw z niechrześcijanami, ochrzczonymi niekatolikami, niewierzącymi czy uporczywie niepraktykującymi pojawiają się dodatkowe pytania, których z racji zaangażowania uczuciowego narzeczeni mogą nie dostrzegać.

Pytania dla strony katolickiej

 • Czy zdaje sobie sprawę z tego, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w istotnych sprawach?
 • Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
 • Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

Pytania dla strony niekatolickiej (niewierzącej lub niepraktykującej)

 • Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
 • Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku szacunku względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
 • Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?

Pytanie dla obu stron

 • Czy akceptuje nierozerwalność i monogamiczność małżeństwa oraz jego cele: dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?
Protokół przedślubny - para młoda obsypywana ryżem
Adobe Stock

💡Zobacz także: Ślubne aforyzmy o miłości idealne na zaproszenia ślubne. Sprawdź i wybierz swój wyjątkowy cytat!

Ile ważny jest protokół przedślubny?

Data ważności protokołu przedmałżeńskiego to 1 rok 📅. Dlatego, jeśli z przyczyn od Was niezależnych musielibyście przełożyć ślub to jeśli nowo wyznaczony termin będzie mieścił się w czasie ważności protokołu, nie ma konieczności jego ponownego spisywania.

Warto jednak pamiętać, że nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku innych dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa, ale o tym wspomnimy nieco później 👇.

Protokół przedślubny kiedy spisać?

Do kancelarii parafialnej, działającej przy kościele 💒, w którym planujecie wziąć ślub, najlepiej udać się z odpowiednim wyprzedzeniem, ale również po wcześniejszym umówieniu się. Zazwyczaj przyszli małżonkowie decydują się na spisanie protokołu przedślubnego na 2-3 miesiące przed ślubem.

Na takie spotkanie konieczne jest zabranie ze sobą odpowiednich dokumentów 📝, jeśli oczywiście do tego czasu nie dostarczyliście ich do parafii.

Protokół przedślubny - pan młody trzymający w ręku obrączki
Adobe Stock

Protokół przedślubny – dokumenty

Aby mogło dość do spisania protokołu przedślubnego para młoda powinna zebrać odpowiednie dokumenty, na podstawie których będzie to możliwe. Co zatem będzie potrzebne?

 • świadectwo chrztu
 • wydane dnia potwierdzenie ukończenia katechezy przedślubnej i odbycia obowiązkowych spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
 • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych
 • numer i data dokumentu USC (odpis aktu małżeństwa lub zaświadczenie konkordatowe)
 • inne (np. dyspensa lub zezwolenie ordynariusza miejsca)
 • dowody osobiste
 • świadectwo ukończenia katechizacji

👉 Pamiętaj! Metryka chrztu, a także dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu zawarcia małżeństwa.

Protokół przedślubny - szczęśliwi nowożeńcy po ceremonii zaślubin
Adobe Stock

Kto spisuje protokół przedślubny?

Spisanie protokołu przedmałżeńskiego jest obowiązkiem proboszcza parafii. Jeśli oczywiście nie może on w wybranym terminie spotkać się z Wami w celu dopełnienia formalności powinien wyznaczyć swojego zastępcę. Zazwyczaj jest nim wikariusz konkretnej parafii, który w imieniu proboszcza przeprowadzi z Wami tzw. badanie kanoniczne.

Gdzie spisuje się protokół przedślubny?

Wiecie już, jakie dokumenty będą Wam niezbędne do spisania protokołu przedmałżeńskiego oraz do kogo macie się zgłosić w tej sprawie. Kolejną kwestią jest to, gdzie odbywa się badanie kanoniczne. Najczęściej spotkanie dotyczące sporządzenia protokołu przedślubnego odbywa się w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia lub o dowolnej porze, jeśli tak ustaliliście z księdzem.

Protokół przedślubny – ile kosztuje? 

W zasadzie protokół przedmałżeński nic nie kosztuje. Większość parafii nie prowadzi bowiem dokładnego cennika. Zdarza się jednak, że pary młode decydują się na złożenie ofiary za spisanie dokumentu. Jest to zazwyczaj „co łaska” i każda z par określa kwotę według własnego uznania i możliwości finansowych.

Protokół przedślubny - para młoda nakładająca sobie obrączki
Adobe Stock

💡Zobacz także: Ślub kościelny w plenerze? Czy to w ogóle możliwe?

Ile trwa spisanie protokołu przedślubnego?

Spisanie protokołu przedślubnego trwa zazwyczaj około 40-60 minut. Wszystko zależy od tego, czy pytania będą zadawane przyszłym małżonkom osobno czy też będą odpowiadać na nie w tym samym czasie. W pierwszym przypadku po przeprowadzeniu rozmów, już w obecności obydwu stron duchowny potwierdza, czy odpowiedzi narzeczonych pokrywają się ze sobą i prosi o podpis na uzupełnionym dokumencie.

Protokół przedślubny – jak odpowiadać?

Na wszystkie pytania zadawane przez duchownego należy odpowiadać prawdziwie i zgodnie z własnym sumieniem. Wedle dekretu wydanego przez KEP po wstępnej i swobodnej rozmowie z przyszłymi małżonkami duchowny powinien zadać każdemu z nich pytania osobno. Ma to na celu udzielanie szczerych odpowiedzi, nawet w najbardziej delikatnych i intymnych kwestiach.

Protokół przedślubny - moment nałożenia obrączek
Adobe Stock

Podsumowanie tego artykułu

4.8/5 - (41)

Marta Mataniak

Marta Mataniak

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim. Pasjonatka mody i najnowszych trendów także tych z branży ślubnej. Uwielbia podróżować, zwłaszcza po słonecznej Italii. Miłośniczka dobrej kuchni, lubiąca odkrywać nowe smaki. Fanka aktywności fizycznej i podcastów kryminalnych.

Więcej artykułów autora Marta Mataniak

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet
Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore