Ślub jednostronny – na jakie formalności należy się przygotować?

Ślub jednostronny – na jakie formalności należy się przygotować?

Ślub to wyjątkowo magiczne wydarzenie, które wiąże się również z wieloma przyziemnymi kwestiami. Zanim staniemy na ślubnym kobiercu i powiemy sakramentalne „tak”, należy dopełnić niezbędnych kwestii formalnych, które umożliwią zawarcie małżeństwa.

Osoby, które zdecydowały się na ślub kościelny lub ślub konkordatowy muszą m.in. udać się do księdza, aby wypełnić protokół przedślubny, a także odbyć spotkania w ramach nauk przedmałżeńskich. Pary biorące ślub cywilny w sprawie dopełnienia formalności muszą z kolei udać się do konkretnego Urzędu Stanu Cywilnego. A jak kwestie prawne wyglądają w przypadku ślubu jednostronnego i co dokładnie oznacza to pojęcie 🤔?

Para młoda podczas sesji wykonanej po ślubie jednostronnym
Adobe Stock

Ślub jednostronny – co to jest i jakie ma znaczenie?

💡 Ślub jednostronny, inaczej nazywany również małżeństwem mieszanym, to związek między kobietą 👰 a mężczyzną 🤵, którzy np. wyznają różną wiarę lub jedna ze stron jest niewierząca. Prawne zagadnienia związane ze ślubem jednostronnym reguluje „Instrukcja Episkopatu Polski”, która wyznacza reguły udzielania tego typu sakramentu.

Kto może wziąć ślub jednostronny:

  • osoba, która nie została ochrzczona;
  • osoba ochrzczona, lecz wychowywana w innej wierze niż katolicka (sytuacja dotyczy chęci zawarcia małżeństwa przez katolika z osobą wyznania prawosławnego, ewangelikiem, zielonoświątkowcem);
  • osoba ochrzczona, lecz wychowywana od najmłodszych lat w środowisku ateistycznym;
  • osoba niewierząca lub ateista;
  • osoba, która nieformalnie odstąpiła od Kościoła i faktu tego nie da się ukryć;
  • osoba trwająca w cenzurach kościelnych [przyp. red. – ekskomunika, interdykt i suspensa];
  • osoba ostentacyjnie niepraktykująca.

W przypadku osób, które jawnie wystąpiły z Kościoła, czyli dokonały aktu apostazji, wymagane jest potwierdzenie/zobowiązanie, w którym strona niewierząca zapewni, że nie będzie stronie wierzącej utrudniała praktykowania religii, a w momencie przyjścia na świat dzieci 👶 wyrazi zgodę na chrzest i wychowywanie w wierze katolickiej.

👉 „W oparciu o poszanowanie sumienia, urobionego, jak można domniemywać, w dobrej wierze, wymaga się, by wskazane wyżej osoby, przy zawieraniu małżeństwa ze stroną katolicką, zostały poinformowane o zobowiązaniach strony katolickiej i by przyjęły do wiadomości z pełną świadomością treść tych zobowiązań. To świadome przyjęcie treści zobowiązań strony katolickiej do wiadomości przez stronę niekatolicką wydaje się gwarantować, że jest ona gotowa okazać naturalnie obowiązującą tolerancję względem przekonań przyszłego współmałżonka i obowiązków wynikających z tych przekonań. Obydwie strony powinny być pouczone o istotnych celach i przymiotach małżeństwa, jego jedności, czyli wyłączności i nierozerwalności, jak również w wypadku osób ochrzczonych, o sakramentalności małżeństwa. Dla tych rękojmi używa się formularza IV”.

Ślub jednostronny z osobą innej wiary
Adobe Stock

💡 Zobacz także: Ślub w plenerze – jak go zorganizować, aby nie przepłacić?

Ślub jednostronny z rozwodnikiem

Czy ślub jednostronny jest możliwy, kiedy jedna ze stron jest po rozwodzie? Niestety, prawo Kościoła katolickiego nie przewiduje takiej możliwości, gdyż jak wiadomo, w wierze katolickiej nie ma czegoś takiego jak „rozwód kościelny”. Zatem nawet jeśli prawnie państwo polskie uznaje nas za niezamężnych/nieżonatych, w oczach Kościoła 💒 nierozerwalnie i do śmierci związani jesteśmy z osobą, której powiedzieliśmy sakramentalne „tak”.

Dokładny przepis dotyczący tej sytuacji zawarty jest w kanonie 1085 KPK i głosi on, że „nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego”.

Ślub jednostronny szczęśliwej pary młodej
Adobe Stock

Ślub kościelny jednostronny – jak wygląda msza i przysięga?

Jak wygląda ślub jednostronny, który organizowany jest w kościele ⛪? Tak naprawdę nie różni się on zbytnio od tradycyjnego ślubu kościelnego. Para młoda 👰🤵 w takim wypadku ma kilka opcji do wyboru.

💡 Msza ślubna może zostać odprawiona w zwyczajowym porządku lub może zostać skrócona do zwięzłej ceremonii. Strona wierząca musi dopełnić wszystkich formalności wymaganych przez Kościół, strona niewierząca nie przystępuje zaś do spowiedzi ani komunii oraz nie wykonuje znaku krzyża.

Jeśli chodzi o przysięgę małżeńską to w przypadku strony wierzącej składana jest ona przed Bogiem, zatem brzmi dokładnie tak samo, jak podczas tradycyjnego ślubu kościelnego czy ślubu konkordatowego. Przysięga strony niewierzącej zbliżona jest do przysięgi, którą wygłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie zawiera żadnych odniesień do wiary czy Boga.

Ślub jednostronny pocałunek pary młodej
Unsplash

💡 Zobacz także: Dekoracje ślubne – znajdź wymarzony styl i najtańszą firmę!

Ślub jednostronny – formalności

👉 Aby mogło dojść do ślubu jednostronnego, młodzi muszą uzyskać dyspensę.

Strona niewierząca ma też obowiązek podpisać dokument, w którym poświadczy, że nie będzie utrudniała drugiej połówce praktykowania wiary i pozwoli na wychowanie dzieci w wierze katolickiej. W kolejnym kroku dokumenty trafiają do biskupa, który wyrazi zgodę i udzieli dyspensy lub też tego nie zrobi.

Biskup nie może udzielić zezwolenia, dopóki nie zostaną spełnione następujące warunki określone w Kodeksie prawa kanonicznego:

  1. strona katolicka powinna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim
  2. „druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej”;
  3. „obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron”.  

W przypadku zawierania małżeństw jednostronnych, tylko osoba wyznania katolickiego musi uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich lub okazać świadectwo ukończenia katechezy.

 

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore